Radny weźmie się do roboty?

– Pan Nowosiński już dwa lata jest radnym, a mimo to w naszym okręgu nie widać żadnych efektów jego działań. Dlaczego gmina inwestuje w Chotomów i pozostałe wsie, a na naszym terenie nic się nie robi? – pyta mieszkaniec ul. Wygonowej w Jabłonnie. Postanowiliśmy sprawdzić, co radny Wojciech Nowosiński zrobił dla okolicznych mieszkańców.

Ciągle łatana ul. Piaskowa, źle zmodernizowana parę lat temu Parkowa, będące w coraz gorszym stanie Wiślana, Źródlana i Krzywa – to tylko część ulic w tej części Jabłonny, które wymagają remontu. Czy tamtejszy radny zabiegał o modernizacje tych ulic i z jakim skutkiem?

– Wszelkie informacje na temat wniosków składanych przez Radnych otrzyma Pan w Urzędzie Gminy Jabłonna w trybie dostępu do informacji publicznej – odpowiedział naszemu dziennikarzowi Wojciech Nowosiński.

Z pytaniami na temat inwestycji w okręgu radnego Nowosińskiego, zwróciliśmy się również do Urzędu Gminy. Jak okazało się, przez blisko dwa lata było ich niewiele. Co więcej, największe środki wydano w grudniu 2014 roku, kiedy W. Nowosiński dopiero od kilku dni sprawował funkcję radnego i nie miał jeszcze zbyt dużego wpływu na budżet. Wydatkowano wtedy 10.032 zł na wyrównanie, profilowanie i kruszywowanie ul. Buchnik Las.

Ponadto były zlecane naprawy ubytków w ul. Wygonowej, Piaskowej, Krzywej, Źródlanej, Wiślanej i Krzywej. Również wyczyszczono studnie chłonne wraz z przykanalikami, jak i zatoki wzdłuż ul. Modlińskiej.

Inne drobne naprawy:

  • 17.11.2015 roku zlecono wymianę sondy hydrostatycznej w przepompowni ścieków (ulica Krzywa) – kwota 2140,20 zł brutto
  • 14.07.2015 – zlecono wstawienie szyby do wiaty na przystanku na ulicy Modlińskiej przy ul. Piaskowej, kwota 599 zł brutto
  • 25.04.2016 – zlecono wymianę uszkodzonej rozdzielni licznikowej z przepompowni ścieków Parkowa przy ulicy Parkowej – kwota 756,45 zł brutto
  • 13.04.2016 – zlecono awaryjne udrożnienie i oczyszczenie odcinka kanalizacji oraz czyszczenie 2 studni w ulicy Źródlanej – kwota 1033,20 zł brutto
  • 31.10.2015 – zlecono awaryjne udrożnienie kanalizacji oraz oczyszczenie studni rewizyjnej w ulicy Piaskowej – kwota 861 zł brutto
  • 18.03.2015 – wymieniono pokrywę betonową na studni chłonnej w ulicy Piaskowej, kwota 272,72 zł brutto

Porównując inwestycje w tej części Jabłonny z innymi rejonami gminy, ich liczba i rozmach wypada – delikatnie mówiąc – słabo. Wystarczy wspomnieć, że w tej kadencji m.in. podpisano umowy na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych za ok. 6.000.000 zł w Chotomowie, przebudowano ul. Dębową w Bożej Woli za ponad 271.000 zł, ul. Przylesie w Jabłonnie za ok. 226.000 zł czy ul. Szkolną w Jabłonnie wraz z odwodnieniem za prawie 480.000 zł.

Czy w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na inwestycje w okręgu W. Nowosińskiego? Nie wiadomo, ponieważ budżet jest dopiero przygotowywany. Pewne jest to, że kilkanaście dni po wysłaniu pytań przez naszą redakcję do Urzędu Gminy, radny Nowosiński zabiegał o modernizację nawierzchni ul. Źródlanej, Krzywej i Wiślanej oraz kruszywowanie ul. Buchnik Las. Lepiej późno niż wcale!

Jabłonna Dla Mieszkańców