Radni nie chcą do Warszawy

Rada Gminy wyraziła negatywną opinię w sprawie objęcia gm. Jabłonna granicami administracyjnymi Warszawy. Stanowisko zostało poparte faktem, że projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy został skierowany do sejmu bez konsultacji z samorządami.

Podczas lutowej sesji Rada Gminy przedstawiła stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – druk sejmowy 1259. Opinia radnych była negatywna.

– Rada Gminy Jabłonna stwierdza, iż rozpoczęty proces legislacyjny nad projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy zakładającej powiększenie granic stolicy o 33 gminy podwarszawskie narusza ideę samorządności oraz stanowi rażące łamanie postanowień wskazanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gminy gwarantuje Mieszkańcom wyrażenie swojej woli – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Radni przypomnieli, że 40 gmin Metropolii Warszawskiej już w 2014 roku zawarło porozumienie o współpracy metropolitarnej i ten model współpracy gwarantuje niezależność oraz równość wspólnot samorządowych. W wyniku tej współpracy opracowano wspólną strategią dla obszaru całej Metropolii Warszawskiej i plan działania, który obecnie wchodzi w fazę realizacji.

– Ignorowanie tego faktu jest przejawem ignorancji przepisów ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, w tym ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, ale przede wszystkim stanowi przejaw braku szacunku wobec Mieszkańców naszych Miast i Gmin – dodają radni.

Jabłonna Dla Mieszkańców