Radni będą obradować w piątek

W najbliższy piątek odbędą się posiedzenia czterech komisji Rady Gminy w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy Jabłonna na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Posiedzenia komisji merytorycznych odbędą się w następujących godzinach:
Komisja Rozwoju – godz. 8 00
Komisja Spraw Społecznych – godz. 10 00
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego – godz. 12 00
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – godz. 15.30

Porządek obrad komisji:
1. Otwarcie posiedzeń komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza projektu Budżetu Gminy Jabłonna na rok 2015 w zakresie działania Komisji oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
4. Zamknięcie posiedzeń.

Jabłonna Dla Mieszkańców