Radna ze wsi zachodnich: patrzymy na Chotomów z wielką zazdrością

– Wsie zachodnie to jedna trzecia obszaru naszej gminy i patrząc na inwestycje gminne, które są zlokalizowane w tamtym terenie, żyjemy trochę na pustyni. Jest wielki niedosyt inwestycji – mówi Joanna Doktor, wiceprzewodnicząca Rady Gminy i radna ze wsi zachodnich. Coraz więcej osób zwraca uwagę na dysproporcje pomiędzy Chotomowem, a resztą gminy.

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy samorządowcy dyskutowali na temat inwestycji w poszczególnych rejonach gm. Jabłonna. – Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, więc Chotomów również nie jest przeinwestowany, ale patrzymy na Chotomów z wielką zazdrością, w jaki sposób rozłożyły się środki całej gminy (na inwestycje – red.). W ostatnich latach Chotomów wiedzie prym w naszej gminie pod kątem rozwojowym – oceniła Joanna Doktor.

– Mieszkając za lasem, we wsiach zachodnich, mamy wrażenie, że Chotomów jest przeinwestowany, Jabłonna jest…

Opublikowany przez Kurier Jabłonny Wtorek, 7 lipca 2020

Grunty zanieczyszczone przez wysypisko śmieci

Zdaniem radnej należałoby jednak zwrócić większą uwagę na tereny wsi zachodnich i ich doinwestowanie. Zauważyła, że obecnie w tym rejonie gm. Jabłonna odczuwa się wielki niedosyt inwestycji.

– W miejscowości Boża Wola zlokalizowane jest stare, nieczynne wysypisko śmieci. Ludzie bardzo borykają się z wielkim niedoborem wody, a po drugie z jej jakością. Proszę sobie wyobrazić dodatkowe zagrożenie, jakie wynika z zanieczyszczenia gruntu przez wysypisko śmieci – stwierdziła Joanna Doktor.

Radna dodała, że otwarciem nadziei na poprawę sytuacji będzie budowa kanalizacji w Janówku Drugim, niemniej mieszkańcy widzą różnice w jakości rozdysponowania środków finansów na poszczególne sołectwa. Poza tym Joanna Doktor przyznała, że w dzisiejszych czasach wsie zachodnie są najsłabszym ogniwem na terenie gm. Jabłonna.