Pozyskano środki dla rodzin zastępczych

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wręczyli promesy przedstawicielom samorządów z województwa mazowieckiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Powiat Legionowski otrzyma dotację w wysokości 411.830 zł.

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są przede wszystkim dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także ich opiekunowie i pracownicy tych instytucji.

Środki z projektu zostaną przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, także przeznaczonego dla dzieci z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego i sprzętu ochrony osobistej.

Wspieramy dzieci w pieczy zastępczej 💙

Opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Poniedziałek, 20 lipca 2020

Rodzina priorytetem

– W tym szczególnym czasie, jakim jest epidemia koronowirusa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi projekt polegający na udzieleniu wsparcia podmiotom pieczy zastępczej, a przede wszystkim dzieciom objętym opieką i wychowaniem. To 130 mln zł wsparcia – mówiła w trakcie briefingu prasowego minister Marlena Maląg.

Z tej puli województwo mazowieckie otrzyma wsparcie w wysokości 14,1 mln zł.

– Wiele rodzin zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Na Mazowszu środki w wysokości ponad 14 mln pomogą rodzinom zastępczym przygotować się do kolejnych etapów epidemii. Umożliwią m.in. zakup komputerów do nauki zdalnej i środków ochrony – podkreślił wojewoda Konstanty Radziwiłł.

Nasz Powiat otrzymał 411 830 zł. Rządowe pieniądze trafią tam, gdzie są naprawdę…

Opublikowany przez Konrada Michalskiego – wicestarostę powiatu legionowskiegę Poniedziałek, 20 lipca 2020

W imieniu Powiatu Legionowskiego umowę podpisał wicestarosta Konrad Michalski.

Fot. Urząd Wojewódzki