Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2022. Jakie inwestycje w gm. Jabłonna?

Na grudniowej sesji Rada Powiatu w Legionowie uchwaliła przyszłoroczny budżet. Wartość zaplanowanych w nim wydatków to blisko 156 mln złotych, czyli o ponad 20 mln więcej niż w projekcie budżetu na 2021 rok. W przyszłym roku starostwo przeznaczy m.in. 3,2 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Partyzantów w Chotomowie.

– Główne założenia dotyczące przyszłorocznego budżetu obejmują zapewnienie dostępności do usług publicznych przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań, realizację działań prorozwojowych mających wpływ na życie mieszkańców, rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej przy utrzymaniu wysokiego udziału środków zewnętrznych oraz zarządzanie finansami powiatu z zachowaniem wskaźników finansowych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej – informuje Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Wydatki na oświatę opiewają na kwotę prawie 46 mln zł, to o 10 mln więcej niż planowano w roku 2021. Na ochronę zdrowia, pomoc, politykę społeczną i rodzinę Powiat Legionowski planuje wydać ponad 28 mln zł. Na transport i łączność przewidziano prawie 30 mln złotych, wydatki z zakresu bezpieczeństwa to ponad 6 mln zł, a na te związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przewidziano blisko 2 mln złotych.

Na wydatki majątkowe, w tym inwestycje drogowe i kubaturowe, w 2022 roku zaplanowano ponad 36 mln zł. W tej kwocie uwzględniono między innymi wydatki związane z rozpoczęciem budowy siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym (gmina Nieporęt), koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury, koszty przebudowy ul. Partyzantów w Chotomowie, przebudowy drogi nr 1822W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego (gmina Wieliszew), koszty rozbudowy drogi nr 1801W Stanisławowo – Zabłocie (gmina Serock) oraz koszty przebudowy legionowskiego skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Słowackiego, na którym powstanie rondo.

Ponadto  starostwo planuje dokończyć przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Modlińską w Bożej Woli do skrzyżowania z drogą wojewódzką 631 w gm. Wieliszew za kwotę blisko 2,4 mln zł, jak również wybudować ścieżkę rowerową od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie za 250 tys. zł. Zostanie również opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę kolejnego odcinka wspomnianej drogi na terenie gmin Jabłonna i Wieliszew.

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie