PSZOK ponownie otwarty. Sprawdź, kiedy można oddać odpady

Po dwóch miesiącach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znowu jest otwarty. Ta decyzja z pewnością ucieszyła mieszkańców, którzy zastanawiali się, dlaczego wcześniej zdecydowano o zamknięciu PSZOK-u. Kiedy można z niego korzystać?

– Mieszkańcy zaczynają wyrzucać śmieci do lasów i na nieużytkach. Gmina, promująca się hasłem „Jabłonna naturalnie”, prowokuje mieszkańców do zachowań antyekologicznych. Otwarto już takie obiekty – zamknięte – jak galerie handlowe, a działający w przestrzeni otwartej PSZOK, pozostaje zamknięty. Próbowałam się czegoś dowiedzieć w Urzędzie Gminy, ale jako pojedynczy mieszkaniec, nie mam chyba siły przebicia – pisała do nas w poprzednim tygodniu p. Ewa z Jabłonny.

Nieczynny od połowy marca

PSZOK był zamknięty od 13 marca. Jarosław Chodorski, wójt gm. Jabłonna zdecydował wówczas o jego zamknięciu w związku z pandemią koronawirusa. Część mieszkańców ignorowało ten zakaz i pozostawiało śmieci przed PSZOK-iem. Wójt zapowiadał jednak, że jeżeli nie posprzątają odpadów, złoży doniesienie na Policji. Z kolei pozostali mieszkańcy od wielu tygodni dopytywali o termin ponownego otwarcia, uważając, że z PSZOK-u można korzystać w bezpieczny sposób.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Jeżeli nie zabiorą śmieci sprzed GPSZOK-u, wójt powiadomi Policję

Gmina odwołała zakaz

Dziś Urząd Gminy Jabłonna poinformował, że GPSZOK został ponownie otwarty. Z punktu można korzystać w poniedziałki w godz. 12.00-18.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00. Podczas oddawania segregowanych odpadów, należy jednak zachowywać odpowiednie środki ostrożności.

– Na terenie PSZOK będą mogły jednocześnie przebywać maksymalnie dwa samochody osób oddających odpady. Osoby korzystające z PSZOK-a bezwzględnie będą musiały stosować się do obowiązującego regulaminu oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektu, w tym m.in.: stosować maseczki zakrywające w szczególności usta i nos, używać rękawic jednorazowych oraz zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK. Osoby bez środków ochrony osobistej zostaną wyproszone – przekazuje Urząd Gminy.

Z GPSZOK mogą korzystać tylko mieszkańcy gm. Jabłonna.