Przepadły środki zewnętrzne na Słoneczną Jabłonnę

Gmina Jabłonna zajęła dopiero 41. miejsce na niedawno opublikowanej liście rankingowej w zeszłorocznym naborze na Odnawialne Źródła Energii. W związku ze słabą punktacją Urząd Gminy nie otrzyma blisko 10 milionów złotych ze środków unijnych na kontynuację programu Słoneczna Jabłonna.

W połowie tygodnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych opublikowała listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach ubiegłorocznego naboru dotyczącego OZE. Do dofinansowania wybrano 5 projektów, natomiast wniosek gm. Jabłonna zajął dopiero 41. miejsce. Do ostatniego zakwalifikowanego wniosku zabrakło naszej gminie 18 punktów.

Urząd Gminy ubiegał się o 9.743.568 zł na realizację projektu „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Jabłonna – etap II”. Całość inwestycji miała kosztować 12.179.460,01 zł.

– Należy pamiętać, że w każdym konkursie w ramach RPO WM jest pozostawiona pula środków finansowych na tzw. odwołania. W najbliższym czasie, wójt złoży stosowne odwołanie z prośbą o ponowne przeprowadzenie oceny projektu – informuje Urząd Gminy.

Szanse, że wójtowi J. Chodorskiemu uda się uzyskać dofinansowanie, są jednak niewielkie. Środków finansowych jest mało, a chętnych do skorzystania z nich sporo więcej aniżeli tylko gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców