Przepadł fundusz sołecki w Jabłonnie

Bałagan w Urzędzie Gminy doprowadził do tego, że nie wykorzystano funduszu sołeckiego dla Jabłonny za 2014 rok. Nie dość, że mieszkańcy nie mogą cieszyć się z nowej inwestycji, to gmina straciła również konkretne pieniądze.

Na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie miała zostać wybudowana altanka, robotnicy mieli też położyć chodnik. Mimo że mieszkańcy podjęli taką decyzję o przeznaczeniu funduszu sołeckiego Jabłonny, przez cały poprzedni rok nie udało się tego zrealizować.

– Przekazaliśmy pieniądze GCKiS-owi – poinformowała na ostatniej sesji Rady Gminy Agata Lindner, sołtys Jabłonny (na zdjęciu pierwsza od lewej).

– Nie ma możliwości, żeby pieniądze z funduszu sołeckiego prawnie przekazać GCKS-owi. Nie mam uprawnień do wydatkowania takich środków, mogę tylko pomagać w wydawaniu pieniędzy sołeckich, ale w tej sprawie moje kompetencje zakończyły się w pewnym momencie – odpowiedział Grzegorz Przybyłowicz, dyrektor GCKiS.

Dodał, że fundusz sołecki w wysokości ok. 17.000 zł to zbyt mała kwota, żeby rozpocząć inwestycję. Wskazał, że potrzebne było 30-80 tys. zł.

– Do wykorzystania pozostało ok. 7.000 zł. Reszta pieniędzy została wykorzystana na zakup urządzeń na siłownię i inne zakupy. Nie mówimy zatem o przepadnięciu całego funduszu, tylko ok. 7.000 zł, które nie wystarczyły na rozpoczęcie prac – sprostował Jarosław Chodorski, wójt Jabłonny.

Kolejną wersję przedstawiła Beata Stolarska, skarbnik gminy. Stwierdziła, że nie wykorzystano… całej kwoty funduszu sołeckiego, czyli ok. 17.000 zł. Według niej nie zlecono nawet wykonania projektu, ani koncepcji. Zaznaczyła też, że ta kwota wystarczyłaby na przeprowadzenie planowanych prac, odnosząc się tym samym do wcześniejszej wypowiedzi dyrektora GCKiS.

Jeszcze ciekawiej było, gdy głos zabrał Leszek Gronau, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy, który poinformował, że wycofano się z budowy altanki, ponieważ na ten cel nie otrzymano dofinansowania, jak również nie można było jej wykonać, ponieważ byłaby łatwopalna. W zamian miało powstać boisko. Dodał także, że połowa środków – jako pierwszy etap inwestycji – miała zostać przeznaczona na doposażenie siłowni wewnątrz GCKiS.

– Jak rozdysponowaliśmy fundusz sołecki, nikt nam nie powiedział, że wiata będzie łatwopalna – odpowiedziała A. Lindner.

Swojego zdania broniła także skarbnik gminy, która powtórzyła, że z kwoty ok. 17.000 zł nic nie zostało wykorzystane. Tym samym Urząd Gminy nie otrzyma zwrotu ok. 5.000 zł za realizację funduszu sołeckiego.

Jabłonna Dla Mieszkańców