Chodorski powoła nowego zastępcę wójta. Już niedługo

Jak donosi Gazeta Powiatowa, Jarosław Chodorski w ciągu miesiąca powoła swojego zastępcę. Trwają spekulacje, kto zajmie stanowisko wicewójta.

– Zastępca pana wójta zostanie powołany na początku lutego, wtedy też poinformujemy opinię publiczną o tym, kto został powołany – napisał w informacji prasowej udzielonej gazecie rzecznik urzędu Michał Smoliński.

Media spekulują, że wicewójtem może zostać Zbigniew Garbaczewski (kontrkandydat wójta w ostatnich wyborach, wieloletni radny gminny, radny powiatowy obecnej kadencji), Grażyna Woźnicka (sekretarz gminy), Barbara Wołosiewicz (wieloletnia przewodnicząca Rady Gminy), Alicja Gawrońska (była mecenas Urzędu Gminy) lub „tajemniczy człowiek ze Starych Babic”.

Obecnie funkcję wicewójta pełni Tadeusz Rokicki, który przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. 5 stycznia bieżącego roku Jarosław Chodorski wydał zarządzenie odwołujące go ze stanowiska zastępcy wójta. W dokumencie tym znajduje się informacja, że odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Tym samym pojawi się miejsce dla osoby, która będzie pełniła obowiązki wicewójta.

Jabłonna Dla Mieszkańców