Przegłosowano podwyżki za śmieci

Rada Gminy podjęła uchwałę o podwyższeniu opłat za śmieci. Od marca zapłacimy za odpady segregowane 20 zł, natomiast za niesegregowane 40 zł. Wójt i radni zamierzają przeprowadzić kampanię informacyjną, dzięki której mieszkańcy mają zrozumieć ich decyzję o podwyżkach.

Pod koniec stycznia pod obrady Rady Gminy trafiła uchwała dotycząca nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych z terenu gm. Jabłonna. Do tej pory mieszkańcy płacili miesięcznie 10 zł od osoby za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane. Rada Gminy podjęła decyzję, że od marca wysokość stawek zmieni się i będzie wynosić: 20 zł za odpady segregowane i 40 zł za niesegregowane.

Podczas sesji Radomir Czauderna, wiceprzewodniczący rady zaproponował, żeby Urząd Gminy przeprowadził kampanię informacyjną, która wskaże, że wina za podwyżki nie leży po stronie gminy. Radna Hanna Grzelak zobowiązała się, że jeśli do decyzji podatkowych zostaną dołączone ulotki, będzie roznosiła przekazane materiały. Wojciech Nowosiński, przewodniczący rady zauważył, że kampania informacyjna jest istotna, ponieważ w ten sposób mieszkańcy będą mogli zrozumieć decyzję o podwyżkach. Z kolei wójt Jarosław Chodorski stwierdził, że w działania informacyjne zaangażuje dwa wydziały, jak i sołtysów, zapowiedział także drukowanie plakatów oraz wykorzystanie wszelkich kanałów informacyjnych.

W trakcie dyskusji radna Dorota Kobus zauważyła, że w okresie przedwyborczym pojawiły się oficjalne zapewnienia, że nie będzie podwyżek opłat. Przypomnijmy, że pod koniec października 2018 r. poinformowaliśmy, że Urząd Gminy Jabłonna pracuje nad nową umową na odbiór odpadów komunalnych, jak również napisaliśmy, że mieszkańcy mogą spodziewać się sporych podwyżek.

– W związku z pojawieniem się informacji o podniesieniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Urząd Gminy Jabłonna informuje, że nie zamierza podnosić obecnie obowiązujących stawek opłat – poinformował po naszym artykule Urząd Gminy.

Niestety podczas sesji ani wójt, ani radni nie odnieśli się do wcześniejszych zapewnień urzędu.

Daniel Szablewski