Projektowanie nowego odcinka obwodnicy Jabłonny coraz bliżej

Gmina Jabłonna wita nowy rok podpisaniem umowy dotyczącej projektowania kolejnego odcinka obwodnicy Jabłonny przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. – To zupełnie nowy ciąg komunikacyjny, który rozładuje korki, udostępni bardziej centrum gminy. Mieszkańcom Mazowsza ułatwi to podróżowanie z Warszawy na Mazury – mówił wójt Jarosław Chodorski.

W środę (19.01) w Jabłonnie odbyła się uroczystość podpisania umowy, dzięki której już wkrótce rozpoczną się prace nad przygotowaniem stosownej dokumentacji, a po ich zakończeniu ruszy budowa nowej arterii. Dokument, określający zasady współpracy w ramach realizacji tego projektu, podpisali: marszałek województwa Adam Struzik, wójt Jarosław Chodorski oraz starosta legionowski Sylwester Sokolnicki wraz z wicestarostą Konradem Michalskim.

Nowy odcinek obwodnicy będzie kluczowym elementem zupełnie nowego układu komunikacyjnego Gminy. Planowana trasa odciąży centrum Jabłonny, wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu na drogach lokalnych, podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym oraz pozwoli mieszkańcom gm. Jabłonna na szybszy dojazd do Warszawy.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przygotowuje już postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Droga zostanie zaprojektowana w przekroju dwujezdniowym. Na przekazanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych wykonawca będzie miał 37 miesięcy od dnia podpisania umowy.

fot. Urząd Gminy Jabłonna

– Niech ten wspólny projekt, realizowany dla dobra społeczności lokalnej, będzie przykładem dobrej współpracy trzech poziomów samorządu – powiedział starosta legionowski Sylwester Sokolnicki.

Zwracając się do uczestników uroczystości, marszałek Adam Struzik wyraził nadzieję, że uda się szybko i sprawnie przeprowadzić wszystkie procedury. Zadeklarował też, że gdy tylko ukończone zostaną prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej , władze wojewódzkie niezwłocznie zrealizują tę inwestycję.

Źródło: Gmina Jabłonna, TVN24.pl