Program Rodzina 500+: od poniedziałku wnioski na pierwsze dziecko

Od najbliższego poniedziałku wchodzą w życie nowe zasady dotyczące rządowego programu Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do ukończenia osiemnastego roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. W najbliższym miesiącu można będzie składać wnioski drogą elektroniczną, natomiast od sierpnia wnioski papierowe.

Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Wnioski w ramach rządowego programu przyjmowane są w siedzibie GOPS (Jabłonna, ul. Zegrzyńska 1): w poniedziałki od 8 do 18, wtorki-czwartki od 8 do 16 i w piątki od 8 do 14.

Zmiany w Programie Rodzina 500+
• od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny;
• od 1 lipca będzie można złożyć wniosek online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS;
• od 1 sierpnia będzie możliwe złożenie wniosku drogą tradycyjną – podczas wizyty w urzędzie lub listownie;
• wniosek będzie krótszy (tylko dwie kartki) i prostszy do wypełnienia;
• złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca;
• wprowadzony zostanie 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie na nowonarodzone dziecko (złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka) – dzisiaj rodzice mają na to 1 miesiąc.

Źródło: Urząd Wojewódzki, Gmina Jabłonna