Pracownik urzędu otrzymał budynek poza kolejką

W budynku przy ul. Piusa XI w Chotomowie, który należy do gminy, zamieszka pracownik Urzędu Gminy. Wójt pominął długą kolejkę oczekujących na mieszkania komunalne lub socjalne i zawarł ze swoim podwładnym trzyletnią umowę użyczenia budynku wraz z gruntem.

Według stanu na 2016 rok w gm. Jabłonna 27 rodzin / osób oczekuje na mieszkania komunalne, natomiast 6 rodzin / osób objętych wyrokami sądu na lokale socjalne. Jak okazuje się, wystarczy być pracownikiem Urzędu Gminy, żeby nie musieć czekać w długiej kolejce, tylko w ciągu kilku tygodni otrzymać klucze do nowego mieszkania. Z takiej sytuacji skorzystał jeden z robotników gospodarczych, który zamieszka wraz z żoną oraz trójką dzieci w budynku przy ul. Piusa XI w Chotomowie.

– Przekazanie budynku mieszkalnego wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z budynku miało miejsce 19 maja 2017 r. Wraz z podpisaniem niezbędnego protokołu zostały przekazane klucze do mieszkania – informuje Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Wójt zawarł z pracownikiem Urzędu Gminy umowę użyczenia na 3 lata. Oprócz budynku, rodzinie użyczono również grunt o powierzchni około 660 metrów kwadratowych. Urząd zastrzegł sobie, że dokonywanie wszelkich zmian i ulepszeń budynku nowy lokator wykona na własny koszt i nie będzie mógł domagać się od urzędu zwrotu poniesionych kosztów.

– Dlaczego przyznano tej rodzinie budynek wraz z gruntem, skoro na terenie gm. Jabłonna jest wiele innych rodzin, które od lat nie mogą liczyć na mieszkania? – zapytaliśmy.

– Nawiązując umowę użyczenia wzięto pod uwagę między innymi wniosek Radnej, dotyczący zakwaterowania w nieruchomości przy ul. Piusa XI 13 w Chotomowie, rodziny z trojgiem dzieci, przegłosowany podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Jabłonna 29 marca 2017 r. – odpowiedział Urząd Gminy.

Przypomnijmy, że wniosek został zgłoszony przez radną Dorotę Świątko. Wspomniany robotnik jest mieszkańcem okręgu tej radnej. Wójt nie był jednak zobowiązany do realizacji przegłosowanego wniosku, ponieważ to do wójta należała ostateczna decyzja, czy pierwszeństwo do zajęcia tego budynku mają rodziny oczekujące od lat na mieszkanie komunalne lub socjalne czy zatrudniony w tej kadencji pracownik urzędu.

Kwestii podpisania umowy z robotnikiem gminnym nie opiniowała Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Powód? Budynek nie został wpisany do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Daniel Szablewski