Nie pozyskano pieniędzy na wymianę pieców

Urząd zaproponował przeznaczyć 500 tys. zł na wymianę starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły wśród zainteresowanych mieszkańców gm. Jabłonna. – Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych gminy z uwagi na brak możliwości pozyskania środków przez gminę z WFOŚ i GW – czytamy w projekcie uchwały. Jak okazuje się nabór wniosków na środki zewnętrzne został ogłoszony, ale…

Pod obrady ostatniej sesji poddano projekt uchwały dotyczący zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gm. Jabłonna. Dyskutowano również nad tym, żeby z budżetu gm. Jabłonna przeznaczyć środki na dofinansowanie wymiany pieców wśród mieszkańców, którzy chcieli wziąć udział w programie. Początkowo gmina planowała pozyskać pieniądze na ten cel, ale – jak tłumaczył radny Marek Zieliński – wicewójt Marcin Michalski i urzędnik odpowiedzialny za zdobywanie środków zewnętrznych, poinformowali, że nie ogłoszono konkursu i w związku z tym nie będzie dofinansowania. Pojawiła się zatem obawa, że pieniędzy po prostu nie wystarczy dla wszystkich chętnych mieszkańców.

– Musimy pamiętać, że miały być środki zewnętrzne, których nie dostaliśmy i wymieniamy te piece z własnych środków. Być może w przyszłym roku pojawią się środki zewnętrzne i wymienimy więcej pieców – skomentowała Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca Rady Gminy.

Jeszcze przed głosowaniem Witold Modzelewski odczytał maila otrzymanego z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin składania wniosków o unijne dofinansowanie wymiany pieców na mniej szkodliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Samorządy mają na to czas aż do 29 sierpnia. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – czytał W. Modzelewski.

Okazało się, że nabór wniosków dotyczący dofinansowania wymiany pieców został ogłoszony wiosną i można było do niego aplikować, jednak radni zostali poinformowani przez Sławomira Wieczorka (urzędnik odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych w urzędzie), że w naszym województwie taki program nie funkcjonuje.

Decyzja w sprawie dofinansowania wymiany pieców została przełożona na najbliższą sesję, która odbędzie się pod koniec czerwca.

Po publikacji artykułu, do naszej redakcji zgłosił się S. Wieczorek, który podjął próbę polemiki z napisanym tekstem.

Jabłonna Dla Mieszkańców