Powstanie wodociąg wzdłuż Modlińskiej w Jabłonnie

Gmina Jabłonna rozpoczęła budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Modlińskiej w Jabłonnie. W ramach inwestycji wybudowane zostanie ponad 4 km sieci wodociągowej, do której zostaną podłączone m.in. Przedszkole Gminne, Szkoła Podstawowa oraz Gminne Centrum Kultury. Całość prac będzie kosztować 2.769.960 zł.

– Za sprawą budowanej przez Gminę sieci aż 163 nieruchomości zyska możliwość podłączenia do wodociągu. Co ważne, wśród budynków, które zasili nowy wodociąg znajdują się: Szkoła Podstawowa im. AK w Jabłonnie, Przedszkole Gminne oraz Gminne Centrum Kultury. Inwestycja wpłynie na komfort życia mieszkańców, jak również poprawi ich bezpieczeństwo w kontekście ochrony przeciwpożarowej – informuje Urząd Gminy.

Jak dodają urzędnicy, „rozpoczęta w maju budowa sieci wodociągowej została podzielona na dwa zadania. Pierwsze z nich polega na budowie obwodowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Modlińskiej w Jabłonnie. Zakres prac obejmuje również wykonanie odgałęzień sieci wodociągowej w ulicach bocznych, tj. ul. Piaskowej, ul. Parkowej, ul. Szkolnej oraz ul. Buchnik Las w celu umożliwienia jej dalszej rozbudowy. Drugie zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5 w Jabłonnie”.

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej to 4350 mb. Prace będą prowadzone po północnej i południowej stronie ul. Modlińskiej na odcinku od Urzędu Gminy do granicy z Warszawą. Większość prac budowlanych będzie wykonywana w technologii bezwykopowej (głównie w pasach zieleni między jezdnią a chodnikiem /ścieżką rowerową). Po wykonanych robotach nawierzchnie mają być odtworzone.

Inwestycja ma zakończyć się do 30 listopada 2020 roku.  Wykonawcą robót jest Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski z Wyszkowa.

fot. Urząd Gminy Jabłonna