Potrzebna pomoc dla mieszkanki Chotomowa

Wolontariusze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej poszukują osób, które zgodziłyby się pomóc w dowożeniu niepełnosprawnej mieszkanki Chotomowa na rehabilitacje do Warszawy. Chociaż raz w tygodniu.

Dowozy z Chotomowa i z powrotem będą potrzebne w następujących terminach:
– w poniedziałki na ul. Modlińską do Fortu Piontek na godz. 18.00 do 19.00,
– w środy na ul. Nowogrodzką na godz. 19.00 do 20.00,
– w czwartki na ul. Modlińską do Fortu Piontek na godz. 8.00 do 9.00.

– Wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu uda się! Każda pomoc się przyda! Nawet jednorazowa! Prosimy o kontakt pod nr tel. 22 782 46 51 – zwraca się do mieszkańców Wolontariat GOPS.