Opóźnienia przy rozbudowie przedszkola w Jabłonnie

Firma, która jest odpowiedzialna za rozbudowę Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, ma już przynajmniej miesięczne opóźnienia w robotach. Na placu budowy pracują tylko trzy osoby. Dzięki interwencji naszego dziennikarza – Daniela Szablewskiego i radnego Arkadiusza Syguły, Urząd Gminy wezwał wykonawcę do zwiększenia tempa prac oraz zatrudnienia większej liczby pracowników.

Od 29 czerwca na terenie jabłonowskiego przedszkola trwają prace związane z rozbudową obiektu. Przedsiębiorstwo Budowlane HOLDER-BUD z Warszawy wybuduje 4 nowe sale zajęciowe, zaplecze sanitarne, hole, pomieszczenie socjalno-kuchenne oraz kotłownię. Umowa przewiduje, że inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada.

Dziś nasz dziennikarz – Daniel Szablewski udał się do przedszkola wspólnie z Arkadiuszem Sygułą, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, aby zapoznać się z postępami prac. Mimo że wakacje są okresem, kiedy inwestycje przybierają na tempie, na placu budowy przy przedszkolu było obecnych tylko trzech robotników.

– Budowa jest prowadzona w fatalny sposób. Opóźnienie wynosi przynajmniej miesiąc. Tutaj w lipcu powinno pracować chociaż 10 osób, a są tylko 3. Nie widzę możliwości wykonania inwestycji przez tę firmę – ocenił radny Syguła.

A. Syguła dziwi się, dlaczego firma pozostawiła w wykopię glinę. Radny zauważa również, że wykonawca wylał ławy fundamentowe dopiero 26 lipca, mimo że roboty rozpoczęły się miesiąc wcześniej. Dodaje, że na wszystkich budowach ławy są wylewane dzień lub dwa po wykonaniu wykopów.

W trakcie naszej wizyty, na terenie przedszkola niespodziewanie pojawili się urzędnicy z Wydziału Inwestycji w Urzędzie Gminy. Trzy godziny później na stronie Urzędu Gminy można było przeczytać komunikat dotyczący inwestycji.

Informujemy, że w piątek 29 lipca pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna przeprowadzili rutynową kontrolę na terenie rozbudowywanego Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. W związku ze stwierdzeniem niedotrzymania zakresu harmonogramu, wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane HOLDER – BUD został wezwany do zintensyfikowania prac oraz zwiększenia zatrudnienia, tak by termin zakończenia rozbudowy nie uległ zmianie.

Jednocześnie, w związku z tym, że na terenie budowy znajdowały się osoby nie będące pracownikami wykonawcy, przedstawicielami Inspektora Nadzoru ani Urzędu Gminy Jabłonna upomniano wykonawcę, że teren budowy powinien zostać lepiej zabezpieczony ze względu na bezpieczeństwo i mienie budowy.

O dalszych postępach na terenie rozbudowywanego Przedszkola Gminnego w Jabłonnie będziemy informować w późniejszym czasie.

Urząd Gminy

Radny Syguła mówi wprost, że gmina zainteresowała się opóźnieniami i zwróciła się do wykonawcy, dopiero po dzisiejszej wizycie naszego dziennikarza i radnego.

– Gdybyśmy nie przyjechali, na stronie urzędu nie byłoby takiego komunikatu. Zapewniam, że dalej będą informował wszystkich o pracach wykonywanych na terenie przedszkola. Pan wójt robi wszystko, żeby ukryć prawdę. Na dziś opóźnienia robót wynoszą mniej więcej miesiąc. Inwestycja, na którą radni przekazali ponad 2.600.000 zł musi być kontrolowana, ponieważ są to potężne pieniądze. Dziwię się też, że na budowie tylko my byliśmy w kaskach, nie licząc jednego pracownika. Inspekcja z Urzędu Gminy nie posiadała kasków – informuje radny Syguła.

Koszt rozbudowy przedszkola wyniesie 2.655.144,58 zł. Jeszcze na początku roku wójt Chodorski przekonywał, że inwestycja będzie kosztować 1.500.000 zł. W związku z niedoszacowaniem kwoty, Rada Gminy musiała dołożyć dodatkowe pieniądze, aby istniała jakakolwiek szansa na realizację wspomnianej inwestycji w tym roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców