Poślizg w budowie sygnalizacji

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu wczoraj miała zakończyć się budowa sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Chotomowskiej z Modlińską w Jabłonnie. Termin jednak nie został zachowany i roboty będą kontynuowane w następnym tygodniu.

Kierowcy korzystający z tego skrzyżowania będą musieli poczekać jeszcze trochę na sygnalizację świetlną. Mimo że prace miały zakończyć się w piątek, 15 grudnia, to wykonawca nadal prowadzi roboty. Prawdopodobnie zakończy je w następnym tygodniu.

Wykonawcą inwestycji jest firma Dynniq Poland, która wybuduje sygnalizację za blisko 246 tys. zł. Wspomnianą kwotę zapłaci Urząd Gminy, mimo że sygnalizacja będzie znajdować się u zbiegu drogi powiatowej – ul. Chotomowska z drogą wojewódzką – ul. Modlińska.

Jabłonna Dla Mieszkańców