Pomylono nazwiska żołnierzy. Pomnik przejdzie remont

Urząd Gminy otrzyma 4400 zł od wojewody mazowieckiego na remont zbiorowego grobu żołnierzy Wojska Polskiego, który znajduje się na cmentarzu w Jabłonnie. – Kwestia dotyczy zmiany błędnie wykonanej tablicy (…) i pomylonych nazwisk, na które uwagę zwrócili mieszkańcy czy rodziny osób tam pochowanych – mówił wójt Jarosław Chodorski.

Jak wyjaśniał Jarosław Chodorski, urząd został poproszony o sprostowanie tej pomyłki, a pierwsze działania dotyczące remontu tablicy podjął już w 2020 roku. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy radni wyrazili zgodę na przejęcie przez gm. Jabłonna zadań z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, dzięki czemu jabłonowski urząd będzie mógł zawrzeć porozumienie z Urzędem Wojewódzkim.

– Zawarcie porozumienia jest niezbędne w celu otrzymania dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem prac remontowych w sprawie inskrypcji tablicy epitafijnej na grobie zbiorowym żołnierzy Wojska Polskiego cmentarza parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonnie – czytamy w uchwale.