Pomoc dla bezdomnych: mazowiecka infolinia 987

Ponad 3400 miejsc w schroniskach i noclegowniach, 25 jadłodajni oraz punkty medyczne – na taką pomoc mogą liczyć bezdomni na Mazowszu. Wojewoda mazowiecki przekazał organizacjom pozarządowym wspierającym osoby bezdomne pół miliona złotych dofinansowania. Do dyspozycji jest także całodobowa infolinia 987.

– Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej – informuje Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody.

Podczas tegorocznej zimy na Mazowszu bezdomni będą mieli do dyspozycji, jak wylicza Urząd Wojewódzki, 73 placówki (w tym 28 w Warszawie) z 3440 miejscami (1523 w Warszawie, 1917 poza Warszawą, w tym m.in.: 93 w Radomiu, 55 w Ostrołęce, 73 w Płocku, 40 w Siedlcach). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych.

W województwie działa również 25 jadłodajni i punktów żywienia (10 w stolicy). Wydają dziennie ok. 5000 posiłków (ok. 2400 w Warszawie). Zimą będą także funkcjonować wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W Warszawie do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

W 2015 r. wojewoda mazowiecki przekazał prawie 0,5 mln zł na programy pomocowe dla osób bezdomnych, realizowane przez organizacje pozarządowe. Kolejne 0,5 mln zł na wspieranie wychodzenia z bezdomności otrzymały trzy organizacje w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wojewoda skierował do wszystkich gmin z województwa mazowieckiego pismo z prośbą o podjęcie działań osłonowych wobec osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych i ubogich.