Pomagamy Chodorskiemu. Będzie Komisja Mieszkaniowa

– Będzie powołana Komisja Mieszkaniowa – zapowiedział radnym wójt Chodorski. Dzięki naszej dociekliwości, mieszkańcy wreszcie w tej kadencji będą mieli jakiekolwiek szanse na otrzymanie lokali komunalnych. Do tej pory Społeczna Komisja Mieszkaniowa nie mogła opiniować wniosków mieszkańców, ponieważ jej skład był nieaktualny.

14 kwietnia pisaliśmy, że lista oczekujących na przyznanie lokali jest długa, a Społeczna Komisja Mieszkaniowa nie może opiniować wniosków mieszkańców, ponieważ w tej kadencji nie został powołany jej nowy skład. Od 18 miesięcy nie zmieniono zarządzenia wójta, według którego członkami komisji są m.in. były wicewójt Tadeusz Rokicki czy była sekretarz Elżbieta Radwan.

Jak okazało się, wystarczył jeden artykuł, żeby zmobilizować urzędników do pracy.

– Będzie powołana Komisja Mieszkaniowa – zapowiedział radnym 6 dni po naszej publikacji wójt Chodorski, jednocześnie obiecując, że na pierwsze posiedzenie zostanie przyniesionych parę segregatorów.

Tak trzymać!

Jabłonna Dla Mieszkańców