Policjant nie przyszedł, bo poszedł na wolne

– Nasza policja traktuje nas po macoszemu, nawet nie odpowiadając na zaproszenia – zauważyła radna Teresa Gałecka. Na ostatnie zebranie sołeckie Janówka Drugiego zaproszono dzielnicowego, jednak policjant nie pojawił się i nawet nie uprzedził, że nie będzie obecny.

W poprzednim miesiącu odbyło się zebranie wiejskie Janówka Drugiego. Na zaproszeniach mieszkańcy zostali powiadomieni, że jednym z gości będzie dzielnicowy. Co więcej, sołtys wpisał do porządku obrad punkt dotyczący bezpieczeństwa na terenie wsi, gdzie mieszkańcy mogliby zadać pytania policjantowi.

– Nasz dzielnicowy został zaproszony na zebranie. Mimo tego punktu dzielnicowy nie pokazał się i nawet nie starał się zadzwonić i przeprosić za swoją nieobecność – mówiła radna Gałecka.

Postanowiliśmy skontaktować się z Powiatową Komendą Policji, pod którą podlega Komisariat Policji w Jabłonnie.

– Absencja policjanta wynikała z wykorzystania dnia wolnego od służby i niedokonania stosownej korekty w grafiku, co nie usprawiedliwia jednak braku powiadomienia organizatora spotkania o nieobecności dzielnicowego. Z funkcjonariuszami z Jabłonny została już przeprowadzona rozmowa, aby w przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji – informuje podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy KPP w Legionowie.

Jabłonna Dla Mieszkańców