Policja zabezpieczyła automaty do gier

Legionowska policja, Urząd Celny oraz Państwowa Inspekcja Handlowa i Sanitarna dokonały kontroli miejsc, w których urządzane są nielegalne gry na automatach. Na terenie Jabłonny i Legionowa zabezpieczono 16 takich urządzeń.

W trakcie wtorkowej kontroli funkcjonariusze sprawdzali pochodzenie i legalność automatów. Jak okazało się, kontrolowane maszyny nie posiadały wymaganego prawem poświadczenia rejestracji przez Ministerstwo Finansów i z tego powodu nie były odprowadzane od nich podatki. Ze wstępnej opinii wynikało, że urządzenia nie posiadały opinii technicznej dopuszczającej do korzystania.

W związku z tym zabezpieczono 16 automatów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Urząd Celny w Warszawie.

Jak informuje policja, „właściciele automatów, którzy łamią przepisy Kodeksu Karno-Skarbowego, będą odpowiadać z art. 107 § 1, który stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie, grę na automacie o niskich wygranych lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie”.

Jabłonna Dla Mieszkańców