Poczta w Jabłonnie poprawi jakość usług

W poprzednim roku pisaliśmy o jakości usług świadczonych na poczcie w Jabłonnie. Mieszkańcy często oceniali je negatywnie. Poczta Polska zapewnia, że podjęła działania, które wpłyną na poprawę obsługi.

Mieszkańcy najczęściej skarżyli się na to, że korespondencja dochodzi z dużym opóźnieniem, awizo jest wrzucane do skrzynki bez sprawdzenia czy ktoś jest w domu oraz na kolejki na poczcie. Co na to Poczta Polska?

Według zapewnień naczelnika w urzędzie pocztowym w Jabłonnie przesyłki są obecnie doręczane na bieżąco. Placówka zostanie objęta szczególnym nadzorem. W ostatnich miesiącach wystąpiły w niej problemy długotrwałych zwolnień lekarskich oraz rekrutacji, ale zostały już rozwiązane. Nasza obsada jest już pełna, a nowi pracownicy wdrożyli się do pracy.

Zatrudnialiśmy ponadto pracowników na umowy zlecenia do doręczania przesyłek nierejestrowanych. Naczelnik placówki został zobligowany do zwiększenia nadzoru nad pracownikami tej placówki. Wprowadziliśmy tam dodatkowo monitoring. Naczelnik, obserwując rosnącą liczbę klientów, będzie mógł reagować i np. uruchomić dodatkowe stanowiska. Podjęte działania wpłyną na poprawę satysfakcji naszych klientów z obsługi.

W sytuacji zastrzeżeń do pracy placówki pocztowej lub listonosza prosimy o zgłaszanie konkretnych przypadków do naczelnika urzędu lub do Biura Obsługi Klienta 801 333 444 lub (+48) 438 420 600. Pozwoli nam to na stałe doskonalenie naszych usług.

Ponadto, aby poprawić dostępność naszych usług klientom na tym obszarze zainteresowani jesteśmy uruchomieniem agencji pocztowej – chętnych do współpracy prosimy o kontakt nr tel. 22 557 96 63 (czynny w godzinach 7.00-14.00).

Biuro Prasowe Poczta Polska S.A.

Jabłonna Dla Mieszkańców