Nie ma pieniędzy na naprawę dróg

Mieszkańcy gm. Jabłonna muszą uzbroić się w cierpliwość odnośnie rozpoczęcia bieżącego utrzymania dróg oraz ich naprawy. Urząd Gminy nie doszacował kosztów prac, przez co oferty złożone przez wykonawców przekraczają możliwości finansowe gminy.

Od kilku miesięcy radni i mieszkańcy dopytywali kierownictwo Urzędu Gminy, kiedy rozpocznie prace związane z pozimową naprawą dróg. Jak co roku, na drogach jest pełno nierówności oraz występuje dużo ubytków w nawierzchniach.

– Na Osiedlowej w Jabłonnie trzeba uważać, żeby nie zniszczyć sobie samochodu. Więcej jest nierównych odcinków niż takich, po których można spokojnie przejechać. Od miesięcy czekamy na naprawę, ale nadal nic się nie dzieje. Nie wiem na co idą nasze podatki i dlaczego wójt nie naprawia drogi – mówi nam jeden z mieszkańców.

Jak okazuje się, na rozpoczęcie prac trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Wczoraj nastąpiło otwarcie ofert i zgodnie z informacją przedstawioną przez urząd, złożone oferty przekraczają możliwości finansowe gminy.

Przetarg podzielono na 4 części:
– bieżące naprawy dróg gruntowych: najniższa oferta – 535.132,41 zł (kwota, jaką zamierza przeznaczyć gmina na sfinansowanie zadania – 162.403,17 zł)
– utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej: najniższa oferta – 63.317,32 zł (kwota, jaką zamierza przeznaczyć gmina na sfinansowanie zadania – 55.000,00 zł)
– bieżące otrzymanie dróg gminnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów: najniższa oferta – 31.122,08 zł (kwota, jaką zamierza przeznaczyć gmina na sfinansowanie zadania – 20.000,00 zł)
– bieżące naprawy brukarskie dróg gminnych, chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych i progów zwalniających: najniższa oferta – 78.105,00 zł (kwota, jaką zamierza przeznaczyć gmina na sfinansowanie zadania – 35.000,00 zł)

Jabłonna Dla Mieszkańców