Oznakuj swój rower

Policjanci z komisariatu w Jabłonnie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców gm. Jabłonna do oznakowania rowerów i zarejestrowania ich w policyjnej bazie. Znakowanie odbędzie się w siedzibie jabłonowskiego komisariatu 21 marca w godz. 14.00-18.00. Akcję znakowania jednośladów przeprowadzą dzielnicowi.

Chęć oznakowania jednośladu należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Komisariacie Policji w Jabłonnie ul. Modlińska 102B – tel. 22 774 43 44 bądź bezpośrednio u dzielnicowego ze swojego rejonu.

Procedura znakowania roweru polega na wygrawerowaniu specjalnym urządzeniem, jakim jest „engrawer”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr, a następnie rejestracji w bazie danych prowadzonej przez policję. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w miejscu widocznym naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia „engrawera” pozwala na wykonanie oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału – wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń: rama roweru pod kierownicą, ramię przekładni sprzężone z przekładnią, przedni widelec.

Dzięki oznakowaniu każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę policji, w której został oznakowany. Przed oznakowaniem roweru, policjant wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu. Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów. Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią.

Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywać się będzie na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia), dowodu zakupu – paragon lub faktura, umowa kupna – sprzedaży, wg. oświadczenia właściciela.

Źródło: KPP w Legionowie