Oświetlenie jeszcze poczeka

W drugiej połowie roku na terenie gm. Jabłonna zostaną oświetlone przejścia dla pieszych i przystanki. To z pewnością poprawi bezpieczeństwo. Jak na razie wiadomo tylko tyle, ponieważ wójtowie nie umieli wytłumaczyć, w jakiej formie zostaną wykonane oświetlenia.

Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca Rady Gminy od dawna interesuje się tematem oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków autobusowych. Podczas kolejnych posiedziń stara się dopytywać o tę inwestycję. Podobnie było na styczniowej sesji Rady Gminy.

– Umawialiśmy się, że pani naczelnik miała przekazać taką informację na sesji. Z przyczyn obiektywnych nie jest już obecna. Taka późna godzina, więc prośba o przeniesienie tego na Komisję Rozwoju – poinformował wicewójt Marcin Michalski.

– Rozumiem, że żaden z panów wójtów nie wie nic w tym temacie? – pytała radna Świątko.

Radna postanowiła zatem dopytać, dlaczego urząd czeka z inwestycją do drugiej połowy roku, zamiast teraz ogłosić przetarg.

– Planujmy w drugiej połowie roku. A teraz ogłaszamy i będziemy ogłaszać, przede wszystkim priorytety dla nas, czyli termomodernizację, ścieżki rowerowe i projekty wodno-kanalizacyjne – odpowiedział wicewójt.

Stanowisko swojego zastępcy potwierdził wójt Jarosław Chodorski, który stwierdził, że inwestycje wymienione przez wicewójta są priorytetowe i terminowe.

Jabłonna Dla Mieszkańców