OSP Jabłonna z certyfikowanym zespołem ratowniczym

Przewodniczka Arleta Wiewióra i jej podopieczny Brand uzyskali pełne uprawnienia do prowadzenia ratowniczych działań poszukiwawczych na terenie Polski i poza jej granicami. Jest to pierwszy certyfikowany zespół w szeregach Sekcji Poszukiwawczo Ratowniczej OSP Jabłonna.

W środę, 10 sierpnia A. Wiewióra i pies ratowniczy Brand zaliczyli pozytywnie egzamin I stopnia specjalności terenowej. Dzięki temu wspomniany zespół będzie posiadał pełne uprawnienia do prowadzenia ratowniczych działań poszukiwawczych nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Sukces zespołu cieszy tym bardziej, że ma miejsce już po roku działalności sekcji. Gratulujemy!

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. OSP Jabłonna

osp 1