Ogłoszono nabór na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

Już niedługo w gminnej administracji przybędzie nowy etat. Wójt Chodorski ogłosił nabór na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. Jednostka powstała w wyniku wyodrębnienia z Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Ile zarobi nowy dyrektor?

W poprzednim roku Rada Gminy zdecydowała o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. W uzasadnieniu do uchwały podpisanym przez przewodniczącego Wojciecha Nowosińskiego czytamy, że „przyczyną powołania nowej jednostki gminnej – Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wzrost zadań z zakresu sportu kultury fizycznej i rekreacji wynikający ze wzrostu liczby mieszkańców Gminy Jabłonna oraz rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i potrzeby właściwej jej wykorzystania”.

31 stycznia br. wójt Jarosław Chodorski rozpisał nabór na stanowisko dyrektora OSiR. Zgodnie z ogłoszeniem, wójt planuje zatrudnić dyrektora jeszcze w I kwartale 2020 roku.

Przyszły dyrektor musi posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym przynajmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych gminy lub podmiotach wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej lub sportu. Wójt dopuszcza również kandydatów, którzy udokumentują co najmniej 3-letnią działalność gospodarczą w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej lub sportu.

Wymagane jest również m.in. wykształcenie wyższe, aczkolwiek nie wskazano preferowanych kierunków, oraz wiedza i doświadczenie w kwestii pozyskiwania środków finansowych na działalność OSiR.
Kandydaci mają czas na składanie ofert do 20 lutego.

W ogłoszeniu nie przedstawiono kwoty, jaką będzie zarabiał przyszły dyrektor. Możliwe jednak, że będzie ona na poziomie wynagrodzenia dyrektora GCKiS, który w 2018 roku zainkasował – już po odliczeniach do opodatkowania – ponad 110 tys. zł.