Odpady będą zalegać na ulicach? Problem z przetargiem

Od stycznia na terenie gm. Jabłonna w koszach ulicznych mogą zacząć zalegać odpady. Powód? Oferenci żądają więcej pieniędzy za opróżnianie koszy ulicznych aniżeli zamierzał przeznaczyć na ten cel Urząd Gminy. Problem pojawił się również w przypadku odbioru odpadów z budynków Urzędu Gminy.

W godzinach przedpołudniowych w Urzędzie Gminy przeprowadzono otwarcie ofert na zadanie związane ze sprzątaniem przystanków autobusowych i opróżnianiem koszy ulicznych (część I) oraz z odbiorem nieczystości stałych z Urzędy Gminy Jabłonny i innych miejsc użyteczności publicznej (część II). Zgodnie z zamówieniem usługi mają być świadczone w 2021 roku.

Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie I części 250 tys. zł, natomiast II części 40 tys. zł. Okazało się jednak, że wspomniane kwoty są zbyt małe. Najniższa oferta złożona w ramach I części przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk z Serocka kształtuje się na poziomie 254.664,43 zł, z kolei w II części – 75.103,20 zł.

Należy mieć nadzieję, że urzędnikom uda się jednak znaleźć brakujące środki.