Nowy sprzęt komputerowy w jabłonowskiej szkole

Gmina Jabłonna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach realizowanego projektu do Szkoły Podstawowej w Jabłonnie trafiło:
– 13 drukarek laserowych,
– urządzenie wielofunkcyjne,
– 8 zestawów komputerowych,
– 13 laptopów,
– 12 tabletów.

W ramach przyznanej pomocy do placówki dotrze jeszcze monitor interaktywny, projektor multimedialny oraz oprogramowanie Corinth 3D. Aplikacja Corinth 3D to zbiór interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D uzupełnionych o zdjęcia, filmy i komentarze. Aplikacja składa się z ośmiu modułów tj. biologii człowieka, biologii zwierząt, biologii roślin, chemii, fizyki i astronomii, geografii, matematyki, paleontologii i kultury.

Projekt jest ogromnym wsparciem zarówno dla nauczycieli jak i uczniów placówki.

Wartość całego projektu, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego to 34 999 800,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 27 999 840,00 zł.

Źródło: Gmina Jabłonna