Nowodworski szpital przekształcony w covidowy

Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego w sprawie zapewnienia 160 łóżek dla pacjentów COVID-19, nowodworski szpital zostaje przekształcony w jednoimienny. Szpital będzie przyjmował pacjentów niezakażonych tylko w sytuacji zagrożenia życia.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy: będzie przyjmował pacjentki z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w wyjątkowych sytuacjach, zagrażających życiu pacjentki.

Oddział Dziecięcy: będzie przyjmował dzieci z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w wyjątkowych sytuacjach, gdy według rodzica dziecka jest to sytuacja zagrażająca jego życiu.

Oddział Chirurgii Ogólnej: będzie przyjmował pacjentów z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu pacjentów.

Oddział Chorób Wewnętrznych: będzie przyjmował pacjentów tylko z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Pacjenci przyjęci w stanach zagrożenia życia z ujemnym wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 będą ściśle oddzieleni od pacjentów z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak informuje Nowodworskie Centrum Medyczne: – W obecnej chwili jesteśmy w czasie organizacji pracy szpitala oraz oddzielenia stref brudnych od czystych, a także szkolenia personelu. Część przebywających obecnie w naszym szpitalu pacjentów zostanie wypisana do domu, natomiast dla pozostałych osób będziemy szukali miejsc w innych szpitalach. Zakładamy, że w pełni w systemie covidowym rozpoczniemy pracę za około 7-10 dni – licząc od dnia 2 listopada 2020 roku.

– W przypadku pacjentów potrzebujących badań lekarskich, w stanach nagłych, bez objawów koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o zgłaszanie się do szpitali ościennych, tj.: Szpital w Płońsku, Szpital Bielański w Warszawie, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Szpital w Wyszkowie – dodaje Nowodworskie Centrum Medyczne.