Chcą powołać nowe sołectwo. Powstanie Jabłonna Las?

Grupa mieszkańców rozpoczęła prace nad powstaniem w Jabłonnie nowego sołectwa. Jabłonna Las swoim zasięgiem obejmowałoby osiedla za obwodnicą w kierunku Legionowa. – Chcemy wydzielić nowe sołectwo, które będzie miało swój budżet sołecki, swojego sołtysa i radę sołecką – zapowiadają inicjatorzy.

– To da, zarówno nowo utworzonemu sołectwu, jak i dotychczasowemu, ogromny plus w postaci pieniędzy, które można wykorzystać na potrzeby mieszkańców, np. drogi, place zabaw, oświetlenie, tereny zielone, integrację sąsiedzką. W roku 2021 byłoby to ponad 60 000 zł tylko na nasz obszar! – twierdzą pomysłodawcy.

Przykład dał Chotomów Północny

Grupa mieszkańców powołuje się na przykład Chotomowa Północnego, który został wydzielony z Chotomowa w grudniu 2018 roku. – Za ich przykładem chcemy teraz utworzyć sołectwo za obwodnicą, aby mieć lepszy wpływ na to, co dzieje się w naszym rejonie, aby móc współdecydować na zebraniach sołeckich na jakie potrzeby w pierwszej kolejności przeznaczać środki finansowe – dodają.

Procedury rozpoczęte

Jak informują pomysłodawcy, utworzono już komitet obywatelski inicjatywy uchwałodawczej, natomiast w najbliższych dniach 13 osób rozpocznie spotkania z mieszkańcami, podczas których będą zbierane podpisy pod projektem uchwały w sprawie utworzenia nowego sołectwa.

– Drugi krok to napisanie uchwały w sprawie wydzielenia z sołectwa Jabłonna i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie Jabłonna Las – zrobione – i zebranie co najmniej 300 podpisów mieszkańców gminy Jabłonna (całej gminy), którzy mają czynne prawo wyborcze. W międzyczasie będzie trwała kampania informacyjna na temat utworzenia sołectwa – przekazuje grupa mieszkańców.

Następnie projekt uchwały wraz z zebranymi podpisami zostanie przekazany wójtowi, który dokona weryfikacji pod względem formalno-prawnym, po czym będzie on głosowany na sesji Rady Gminy. – Jest duża szansa, że w grudniu 2020 roku będziemy wspólnie świętować 2. rocznicę utworzenia Sołectwa Chotomów Północny oraz utworzenie Sołectwa Przylesie Jabłonna – czytamy na profilu Przylesie Jabłonna.