Nowoczesny system alarmowania o zagrożeniach

Na terenie powiatu legionowskiego już działa nowoczesny system powiadamiania alarmowego. Na jego uruchomienie wydano blisko pół miliona złotych. Pięć syren znajduje się na terenie gm. Jabłonna.

W 2016 roku przedstawiciele Powiatu Legionowskiego podpisali z samorządem województwa mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego”. Projekt zakładał budowę i instalację 31 nowych punktów alarmowych, składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych wraz z pulpitem sterującym dla każdej z nich. Chodziło o dostarczenie optymalnego rozwiązania opartego na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych, wspomagających pracę powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów współpracujących. System uruchomiono w grudniu ubiegłego roku.

System umożliwia reagowanie na pełne spektrum zagrożeń. Połączony jest z centralą powiatową, centralą wojewódzką oraz systemami będącymi już w gminach. Dzięki niemu możliwe jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o niebezpieczeństwach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi i zjawiskami atmosferycznymi. W czasie wojny system będzie miał za zadanie ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. System zapewnia możliwość przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń i stanowi bezpośrednią odpowiedź na zalecenia dotyczące systemów ostrzegania, określonych we wszystkich dokumentach strategicznych, odnoszących się do zarządzania kryzysowego.

Punkty alarmowe zostały zlokalizowane we wszystkich gminach powiatu legionowskiego: gmina Legionowo – 7 syren, miasto i gmina Serock – 9 syren, gmina Jabłonna – 5 syren, gmina Nieporęt – 4 syreny i gmina Wieliszew – 6 syren.

Całkowita wartość projektu wyniosła 494 939,70 zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pozyskano 395 951,76 złotych. Reszta środków to wkład własny powiatu i wszystkich gmin.

Źródło: Powiat Legionowski