Nikt nie chciał być przewodniczącym

Zgrzyty w Radzie Gminy Jabłonna są coraz głośniejsze. Żaden z radnych popierających wójta Chodorskiego nie chciał zostać przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. – Wykażcie się państwo odpowiedzialnością. Ta zabawa jest potrzebna? – zwrócił się do radnych przewodniczący rady.

W piątek, 12 grudnia radni musieli powołać przewodniczących i wiceprzewodniczących merytorycznych komisji. Najciekawiej było na – pierwszym tego dnia – posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Żaden z jej członków nie wyraził zgody, by objąć funkcję przewodniczącego.

– Ogłaszam przerwę w obradach, ponieważ to nie ma sensu. Wrócę, jak państwo dogadacie się – stwierdził Witold Modzelewski, przewodniczący RG.

W międzyczasie radni zaczęli tłumaczyć się ze swoich odmów. Marta Lipińska poinformowała, że pierwszy raz jest radną i nie zna jeszcze wszystkich niuansów, więc jej wybór na to stanowisko byłby pomyłką. Bogumiła Majewska odmówiła, gdyż nigdy nie pracowała w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Dorota Świątko jako wiceprzewodnicząca RG nie mogła objąć funkcji przewodniczącej komisji, natomiast Artur Szymkowski jako nowy radny wolał pozostać tylko zwykłym członkiem.

– Nie powiem, że nie mam doświadczenia, ale z tego względu, że w oczach dziewięciu radnych nie zasługuję na bycie w innych komisjach, odmawiam pracy jako przewodniczący tej komisji. Nie chcę nadwyrężać zaufania, jak również nie chcę kompromitować się przed tą dziewiątką – stwierdził z ironią Zenon Chojnacki.

Z. Chojnacki ma żal do nieformalnej grupy dziewięciu radnych, że odrzucili jego kandydaturę do Komisji Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych. Jak zapewnia Z. Chojnacki, tłumaczył W. Modzelewskiemu, że dla niego liczyła się przede wszystkim obecność w Komisji Rozwoju, a akces do Komisji Porządku Publicznego zgłosił tylko ze względu na namowy przewodniczącego RG. – Myślałem, że będę w obu komisjach, to było dla mnie logiczne – tłumaczył radny Chojnacki.

Po przerwie przewodniczący Modzelewski ogłosił, że zgodnie z gminnym statutem, będzie… tymczasowo pełnił funkcję przewodniczącego komisji. – To jest skrajna nieodpowiedzialność z państwa strony. Po co zapisywaliście się do tej komisji? – denerwował się W. Modzelewski.

Ostatecznie jednak zdecydował o zrobieniu dwugodzinnej przerwy, by móc wyjść z patowej sytuacji. Chwilę przed jej ogłoszeniem radna z nieformalnej grupy dziewięciu zaatakowała obecnych na obradach kolegów po fachu z przeciwnego obozu politycznego.

– Szanowni panowie, padły słowa, że jest grupa dziewięciu rządzących, ale ta grupa głosowała na wszystkich członków rady do komisji. A ze strony państwa te głosy były bardzo ograniczone. Zastanawiam się zatem, kto tu do kogo nie ma zaufania i kto tu z kim nie chce współpracować – mówiła.

Podczas przerwy nieformalna grupa dziewięciu radnych odbyła spotkanie we własnym gronie i zdecydowała, że funkcję przewodniczącej komisji obejmie M. Lipińska. Jej zastępcą została D. Świątko. Przewodniczącymi pozostałych komisji zostali również radni reprezentujący nieformalną grupę dziewięciu.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:
– Marta Lipińska (przewodnicząca)
– Dorota Świątko (wiceprzewodnicząca)

Komisja Rozwoju:
– Marek Zieliński (przewodniczący)
– Adam Krzyżanowski (wiceprzewodniczący)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
– Arkadiusz Syguła (przewodniczący)
– Włodzimierz Kowalik (wiceprzewodniczący)

Komisja Spraw Społecznych:
– Teresa Gałecka (przewodnicząca)
– Arkadiusz Syguła (wiceprzewodniczący)

Komisja Rewizyjna:
– Adam Krzyżanowski (przewodniczący)
– Tomasz Wodzyński (wiceprzewodniczący)

Jabłonna Dla Mieszkańców