Komisje wybrane przez radnych. W piątek pierwsze obrady

Podczas drugiej sesji Rady Gminy ustalono składy osobowe merytorycznych komisji Rady Gminy. W najbliższy piątek radni spotkają się na pierwszych posiedzeniach.

Komisja Rozwoju
1. Teresa Gałecka
2. Adam Krzyżanowski
3. Bogumiła Majewska
4. Wojciech Nowosiński
5. Arkadiusz Syguła
6. Artur Szymkowski
7. Tomasz Wodzyński
8. Marek Zieliński

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
1. Zenon Chojnacki
2. Marta Lipińska
3. Bogumiła Majewska
4. Dorota Świątko
5. Artur Szymkowski

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Teresa Gałecka
2. Mariusz Grzybek
3. Włodzimierz Kowalik
4. Paweł Krajewski
5. Arkadiusz Syguła

Komisja Spraw Społecznych
1. Teresa Gałecka
2. Paweł Krajewski
3. Marta Lipińska
4. Bogumiła Majewska
5. Arkadiusz Syguła

Komisja Rewizyjna
1. Adam Krzyżanowski
2. Bogumiła Majewska
3. Wojciech Nowosiński
4. Arkadiusz Syguła
5. Tomasz Wodzyński

Posiedzenia wszystkich komisji odbędą się 12 grudnia 2014 roku:
– godz. 13.30 – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
– godz. 14.00 – Komisja Rozwoju
– godz. 14.30 – Komisja Spraw Społecznych
– godz. 15.00 – Komisja Rewizyjna
– godz. 15.30 – Komisja Oświaty Kultury i Sportu

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy