Nieczynne wysypisko w Bożej Woli nadal zagraża?

W latach 1970-1992 w Bożej Woli funkcjonowało wysypisko odpadów. Urząd Gminy zapewnia, że ponad 10 lat temu składowisko poddano całkowitej rekultywacji. – Badania ujawniły negatywny wpływ tego obiektu na wody podziemne – czytamy z kolei w Programie Rewitalizacji Gminy Jabłonna. Mieszkańcy Bożej Woli powinni obawiać się o swoje zdrowie?

Przez 22 lata trwała eksploatacja składowiska odpadów w Bożej Woli. Zostało ono zamknięte w 1992 roku po intensywnych protestach mieszkańców, którzy przez wiele lat uskarżali się na uciążliwe sąsiedztwo obiektu. Szczury, fetor i obawy o zdrowie – tak wyglądała codzienność mieszkańców Bożej Woli. Jak jest dziś?

– Składowisko w całości zostało poddane rekultywacji w latach 1996-2006. W załączeniu przesyłam skan dokumentu z 2006 r. W związku z tym, że rekultywacja składowiska została zakończona w 2006 r. gmina Jabłonna nie przeznaczyła więcej środków na ten cel – poinformował na początku sierpnia Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Jest to odpowiedź na pytanie naszego dziennikarza, który zainteresował  się czy niefunkcjonujące wysypisko jest obecnie zagrożeniem dla zdrowia lub życia okolicznych mieszkańców. Jak okazuje się, Urząd Gminy swoją odpowiedź oparł na piśmie, które w 2006 roku złożyła firma EKOGAZ.

– Szkodliwy dla środowiska naturalnego metan, przetworzony został w czystą energię elektryczną, a na czaszy wysypiska rozwija się bujna roślinność – czytamy w piśmie.

pismo wysypisko

Pismo dotyczące zamiaru przystąpienia do likwidacji elektrowni biogazowej w Bożej Woli

Na początku bieżącego roku został uchwalony Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna. Według niego rekultywacji (czyli procesowi przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka) poddano jedynie cześć składowiska. Urzędnicy stwierdzili także, że badania ujawniły negatywny wpływ składowiska na wody podziemne i rozwiązanie tego problemu jest jedną z najbardziej palących potrzeb obszaru.

– Całkowita powierzchnia działki objętej składowiskiem wynosi 4,52 ha, z czego rekultywacji poddano 3,0 ha. Składowisko zlokalizowane jest w bliskiej odległości (około 150-200 m) od zabudowań i ujęć wody w Bożej Woli. Badania ujawniły negatywny wpływ tego obiektu na wody podziemne, co potwierdzają relacje mieszkańców obszaru. Rozwiązanie tego problemu jest jedną z najbardziej palących potrzeb obszaru – czytamy w Programie Rewitalizacji Gminy Jabłonna.

Zwróciliśmy uwagę urzędowi, że powyższe informacje są ze sobą sprzeczne, ponieważ według jednej z nich rekultywacja nie została przeprowadzona całkowicie.

– Dlaczego od 2006 roku nie podjęto żadnych działań, aby zlikwidować negatywny wpływ składowiska na wody podziemne? – zapytaliśmy.

Od 3 sierpnia Urząd Gminy nie ustosunkował się do wspomnianych niejasności. W budżecie gm. Jabłonna próżno szukać środków finansowych zabezpieczonych na dalszą rekultywację terenu po byłym składowisku.

Jabłonna Dla Mieszkańców