Nie uchwalili studium

Radni odesłali studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju. Powód? Nie wszyscy zdążyli zapoznać się z liczącym ponad sto stron dokumentem.

Podczas środowej sesji Rada Gmina miała przyjąć studium. Radny Adam Krzyżanowski zgłosił jednak wniosek, by głosowanie odbyło się dopiero na marcowej sesji. Argumentował to tym, że niektórzy radni nie mogli zapoznać się z dokumentem, ponieważ jego wersja elektroniczna trafiła na ich skrzynki mailowe dopiero w dniu sesji. Na obradach nie było również projektanta, który mógłby odpowiadać na ich pytania.

To nie spodobało się wójtowi: – Nie widzę przeciwwskazań, żeby nie procedować tego dokumentu, skoro pozytywnie zaopiniowała go Komisja Rozwoju. Dokument jest strategiczny, prace nad nim trwały latami, otwiera nam wiele terenów inwestycyjnych, dlatego proponuję procedować uchwałę – mówił Jarosław Chodorski.

Ostatecznie większością głosów przegłosowano wniosek radnego Krzyżanowskiego. Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy tłumaczył, że nie był w stanie zapoznać się ze studium także ze względów technicznych.

– Nie miałem czasu, żeby przygotować się do głosowania nad uchwałą, ponieważ musiałem przeczyścić komputer. Dokument po prostu nie mógł się otworzyć. Zawiera ponad 100 stron tekstu, ma wiele załączników graficznych. Mieliśmy bardzo mało czasu, żeby zapoznać się z tak strategicznym dokumentem, dlatego radni chcą jeszcze popracować nad nim, aby móc zagłosować z pełną świadomością – poinformował przewodniczący Modzelewski.

Obecna na sesji mecenas stwierdziła, że właściwszym byłoby zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.

– Porządek obrad przegłosowaliśmy kilka godzin temu. Który artykuł ustawy samorządowej czy statutu gm. Jabłonna zabrania radnym skierowania uchwały do ponownego procedowania w komisji? – pytał Witold Modzelewski.

– Rada może zdecydować o odesłaniu projektu uchwały do komisji w celu przeprowadzenia dalszych prac – poddała się pani mecenas.

Wójt Chodorski nie krył swojego niezadowolenia, że Komisja Rozwoju będzie jeszcze raz rozpatrywać studium. To jednak zdało się na nic, ponieważ radni nie zmienili swojej decyzji i chcą lepiej przygotować się do podjęcia uchwały.

Jabłonna Dla Mieszkańców