Wyniki ankiety: Mieszkańcy nie są zadowoleni z komunikacji

Urząd Gminy opublikował wyniki przeprowadzonego badania na temat funkcjonowania komunikacji na terenie gm. Jabłonna. Aż 70% ankietowanych nie jest zadowolonych z jej funkcjonowania.

W badaniu przeprowadzonym od 15 stycznia do 14 lutego 2015 r. wzięło udział ponad 1200 respondentów. Z tej grupy tylko 3% ankietowanych nie korzysta z komunikacji na terenie gm. Jabłonna. Według wyników większym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się autobusy ZTM i pociągi odjeżdżające ze stacji w Chotomowie aniżeli podróżowanie samochodami.

82% osób dojeżdża do Warszawy, blisko połowa ankietowanych ocenia jakość komunikacji jako średnią, a największym mankamentem jest niedostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb. Co ciekawe, prawie żaden z respondentów nie korzysta z komunikacji w weekendy, mimo że aż 65% przyznaje się do… codziennych podróży.

Szczegółowe wyniki i komentarze ankietowanych można znaleźć TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców