Nie powołano komisji, bo nie ma lokali do przydziału

W tej kadencji mieszkańcy z terenu gm. Jabłonna nie mogą liczyć na przyznanie przez Urząd Gminy lokali mieszkalnych. Powód? Wszystkie są zajęte. Co więcej, przez 18 miesięcy nie powołano nowego składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W ostatnim czasie odezwali się do nas zniecierpliwieni mieszkańcy z terenu gm. Jabłonna, którzy od dłuższego czasu ubiegają się o przyznanie lokalu będącego w mieszkaniowym zasobie gminy. Lista oczekujących jest długa, a jak udało się nam ustalić, Społeczna Komisja Mieszkaniowa nie może opiniować wniosków mieszkańców w sprawie przyznania lokali, ponieważ w bieżącej kadencji nie został powołany jej nowy skład.

Obecnie zatem „funkcjonuje” w mocno nieaktualnym składzie. Zgodnie z zarządzeniem wójta z 2011 roku w komisji zasiada 8 osób, w tym m.in. były wójt Tadeusz Rokicki, były sekretarz Elżbieta Radwan i była kierownik GOPS Lidia Tyszkiewicz, którzy od dawna nie pracują w gm. Jabłonna. W jej składzie znajdują się jeszcze były urzędnik oraz była radna. Jedynie radni Teresa Gałecka, Bogumiła Majewska i Tomasz Wodzyński w tej kadencji są związani z jabłonowskim samorządem. Co ciekawe, posiedzenie komisji jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim przynajmniej 5 członków.

Zgodnie z regulaminem, komisja jest powoływana na czas trwania kadencji Rady Gminy. Dlaczego zatem wójt Jarosław Chodorski od grudnia 2014 roku nie powołał nowego składu, który opiniowałby wnioski mieszkańców i przedkładał wójtowi listę rekomendowanych osób do przydziału mieszkania?

– Ze względu na brak lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, gotowych do zamieszkania, w obecnej kadencji Rady Gminy nie była powoływana Społeczna Komisja Mieszkaniowa – informuje wójt Chodorski. – W najbliższym czasie podejmiemy decyzję odnośnie powołania Komisji Mieszkaniowej – dodaje.

Jabłonna Dla Mieszkańców