Nie ma pieniędzy na halę sportową

Gmina Jabłonna unieważniła przetarg na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie. Urzędnicy nie doszacowali kosztów inwestycji. Na budowę hali planowano przeznaczyć 9 mln zł, natomiast oferent zaproponował kwotę 18,7 mln zł.

– Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na budowę sali sportowej w Chotomowie, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – poinformował wczoraj wójt Jarosław Chodorski.

Od lat w Chotomowie mówi się o budowie hali sportowej, z której mogliby korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. W końcu tuż przed jesiennymi wyborami ogłoszono przetarg. Wójt Chodorski zapowiadał wówczas, że inwestycja – wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na użytkowanie obiektu – zostanie wykonana do grudnia 2019 roku. Niestety ten termin znaczącą oddalił się, ponieważ nastąpiło niedoszacowanie kosztów inwestycji. Urząd Gminy zaplanował na budowę hali 9 mln zł, natomiast do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, która była gotowa podjąć się prac za dwa razy większą kwotę. Budimpol z Warszawy zaproponował realizację inwestycji za 18.696.000 zł.

Jest to już kolejny przetarg, w którym jabłonowscy urzędnicy nie doszacowali kosztów inwestycji. M.in. w październiku Urząd Gminy otworzył oferty na cztery zadania dotyczące zaprojektowania i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pompowni na części ulic w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Nastąpiło wówczas niedoszacowanie w kwocie 30.321.647,50 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców