Nie ma kto pozyskiwać środków zewnętrznych

Urząd Gminy w dalszym ciągu nie jest w stanie zatrudnić etatowego pracownika, który byłby odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym m.in. na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ostatni nabór został nierozstrzygnięty.

– Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej oraz pytania merytoryczne z zakresu oferowanego stanowiska) w ocenie członków komisji rekrutacyjnej nie uzyskali zadowalających wyników (ilość punktów) – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warto zwrócić uwagę, że to było już kolejne podejście urzędu do zatrudnienia inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. W poprzednim konkursie nawet udało się wyłonić zwycięskiego kandydata, ale ten w końcu zrezygnował z proponowanego stanowiska.

Sukcesem włodarzy zakończyły się natomiast dwa inne postępowania konkursowe. Naczelnikiem wydziału ochrony środowiska i rolnictwa został Michał Rewucki, natomiast zastępcą kierownika referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami – Sebastian Bała. Warto zwrócić uwagę, że wójt Jarosław Chodorski po raz kolejny zdecydował się zatrudnić urzędników spoza gm. Jabłonna, tym razem – odpowiednio – z Bielawy i Ząbek. Czyżby wśród naszych mieszkańców nie było odpowiednich fachowców?

Jabłonna Dla Mieszkańców