Nie ma komu naprawiać dróg

Mimo że mamy już czerwiec, gmina nadal nie ogłosiła przetargu na równanie i kruszywowanie dróg gruntowych oraz naprawę dróg asfaltowych. Powód? – Nie ma komu ogłosić tego przetargu – tłumaczy radna Dorota Śwątko.

Na początku maja w jabłonowskim urzędzie rozpadł się Referat Zamówień Publicznych. W związku z tym gmina nie jest w stanie ogłosić przetargu na zadanie pn. „Równanie i kruszywowanie dróg gruntowych; naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej; Bieżące naprawy brukarskie dróg gminnych, chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych i progów zwalniających oraz drobne roboty brukarskie”. Poślizg już jest ogromny, ponieważ rozpisanie przetargu było planowane na I kwartał 2018 r.

– Dlaczego czekamy tyle czasu z przetargiem na bieżące utrzymanie? Pół roku za nami i znowu bieżące utrzymanie będzie we wrześniu czy październiku? – zapytała radna Dorota Świątko.

– Dokumenty do przetargu są już przygotowane. Nie odpowiem pani dokładnie na to pytanie – poinformowała Urszula Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Podczas sesji radna Gałecka dodała, że już od lutego dopytuje o przetarg i prosi o pisemną odpowiedź, ale jak do tej pory jej nie otrzymała.

Miejmy nadzieję, że wójt Jarosław Chodorski odbuduje Referat Zamówień Publicznych i jeszcze w tym miesiącu ogłosi przetarg na naprawę dróg.

Jabłonna Dla Mieszkańców