Nie będzie likwidacji ani prywatyzacji ośrodków zdrowia

– Nie planuję ani likwidacji ani prywatyzacji ośrodków zdrowia w Jabłonnie i w Chotomowie – zapewnia wójt Chodorski. Mieszkańcy są zaniepokojeni złożeniem wypowiedzenia przez dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie.

W ostatnim czasie szerokim echem odbiła się zapowiedź odejścia z pracy Jacka Jakimiaka, dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. W piątek, 10 czerwca głos w sprawie przyszłości służby zdrowia na terenie gm. Jabłonna postanowił zabrać Jarosław Chodorski.

– W ostatnim czasie zarówno media jak i mieszkańcy gm. Jabłonna niepokoją się o stan służby zdrowia na naszym terenie. Przyszłość i funkcjonowanie publicznych placówek opieki zdrowotnej w Jabłonnie i w Chotomowie nie są zagrożone.

Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom gminy ciągłości opieki medycznej rozpocząłem działania zmierzające do nawiązania kooperacji z lekarzami, którzy podejmą współpracę z naszymi ośrodkami zdrowia.

Złożenie wypowiedzenia przez dotychczasowego dyrektora placówki nie oznacza jej zamknięcia. Wbrew nieprawdziwym informacjom docierającym do mieszkańców – nie planuję ani likwidacji ani prywatyzacji ośrodków zdrowia w Jabłonnie i w Chotomowie (wchodzących w skład SZPZOZ w Jabłonnie).

Dołożę wszelkich starań, żeby ośrodki zdrowia do momentu wyłonienia nowego dyrektora funkcjonowały sprawnie i bez zakłóceń, z zachowaniem ciągłości opieki lekarskiej. Jednocześnie postaram się, żeby ośrodki zdrowia w Jabłonnie i w Chotomowie – zgodnie z Państwa oczekiwaniami wyrażanymi podczas rozmów ze mną i pracownikami Urzędu Gminy – nie tylko oferowały Państwu profesjonalną opiekę medyczną, ale były także miejscami przyjaznymi, nowoczesnymi i dostępnymi dla pacjentów.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za przekazywane przez państwa opinie i informacje dotyczące służby zdrowia na terenie naszej gminy – poinformował J. Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców