Nasi sołtysi jeżdżą na szkolenia

Sołtysi z terenu powiatu legionowskiego już po raz siódmy spotkali się, by uaktualnić swoją wiedzę na temat możliwości pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój ich miejscowości. W Powiatowym Zjeździe Sołtysów uczestniczyli również przedstawiciele gm. Jabłonna.

– Pomysł takich spotkań narodził się, ponieważ sołtysi, to przedstawiciele samorządu w terenie, którzy są najbliżej ludzi i najlepiej znają ich potrzeby. Sołtys jest w lokalnej społeczności osobą zaufania publicznego, często powiernikiem i doradcą mieszkańców. Stąd idea, by tak kluczowe w danej społeczności osoby wyposażać w bieżącą wiedzę, która pomoże się tej społeczności lepiej rozwijać, poprawiać jakość życia – informuje starostwo.

W trakcie szkolenia sołtysi uczestniczyli w następujących prelekcjach:
– „Strategia Rozwoju Powiat” (przedstawił Robert Wróbel, starosta legionowski)
– „Nowa perspektywa finansowa RPO 2014-2020” (Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego)
– „Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007-2013 na Mazowszu oraz w powiecie legionowskim” (Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
– „Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla perspektywy 2014-2020” (Edward Trojanowski – prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” i zastępca sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich RP)
– „E-administracja i dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich” (Jan Grabiec, wiceminister Administracji i Cyfryzacji)

Podczas zjazdu sołtysi nabyli wiedzę o możliwościach, jakie dają prawo, programy unijne i krajowe. Ponadto wymienili doświadczenia w trakcie rozmów z kolegami i koleżankami po fachu z innych gmin.

– W ubiegły piątek tematem przewodnim szkolenia dla sołtysów z naszego powiatu były „Założenia do strategii rozwoju powiatu w kontekście możliwości korzystania ze środków zewnętrznych przez mieszkańców obszarów wiejskich”. Rozpoczęła się nowa perspektywa budżetowa w Unii Europejskiej. Jednocześnie trwają prace nad nową strategią rozwoju powiatu legionowskiego na lata 2015-2025. Stąd temat szkolenia dla sołtysów w tym roku – informuje starostwo.

Na terenie naszej gminy znajduje się dziesięć sołectw, na których czele stoją: Agata Lindner (Jabłonna), Artur Oleksiak (Chotomów), Bogdan Szlufarski (Boża Wola), Radomir Czauderna (Dąbrowa Chotomowska), Hanna Grzelak (Rajszew), Jan Michałowski (Wólka Górska), Mirosław Podgrudny (Janówek Drugi), Teresa Młynarek (Skierdy), Ryszard Doktor (Trzciany) i Robert Liszewski (Suchocin). Wszystkim sołtysom życzymy dalszej wytrwałości i jeszcze większej skuteczności w wykonaniu swoich obowiązków!

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Powiat Legionowski