Nadzór nad remontem ul. Przylesie tylko na papierze?

Ponad dwa tygodnie temu pisaliśmy o brakach w oznakowaniu remontu ul. Przylesie w Jabłonnie. Mimo że Urząd Gminy zatrudnia do tej inwestycji inspektora nadzoru robót drogowych, który jest odpowiedzialny m.in. za montaż oznakowania w ramach czasowej organizacji ruchu, brakujących znaków nadal nie zamontowano.

Poprzedni artykuł znajduje się TUTAJ.

Remont ul. Przylesie w Jabłonnie rozpoczął się na początku czerwca. Kilka tygodni temu wskazywali nam na niechlujnie wykonaną czasową organizację ruchu. – Zgodnie z planami zamieszczonymi na stronie gminy, są spore braki w oznakowaniu – napisał do nas jeden z mieszkańców.

Zgodnie z czasową organizacją ruchu, ul. Przylesie można jechać tylko w jednym kierunku, tj. w stronę obwodnicy. Ponadto jednokierunkowymi stały się ul. Milenijna i ul. Leśna.

Najpoważniejszy problem dotyczył znaku zakazującego wjazd w ul. Przylesie od strony prywatnego przedszkola. Znak nie był zamontowany, tylko leżał na ziemi. Ponadto został ustawiony niezgodnie z dokumentacją za zakrętem ulicy, a nie w miejscu, gdzie byłby dobrze widoczny, czyli bezpośrednio przy przedszkolu. Po 2 tygodniach barierkę ze znakiem przeniesiono przed zakręt, jednak znak nadal nie został zamontowany na słupku, przez co jest mało widoczny.

Oznakowania nadal brakuje na skrzyżowaniu ul. Jasnej z ul. Milenijną. Kierowcy, którzy wyjeżdżają z ul. Jasnej nie wiedzą, że ul. Milenijna jest jednokierunkowa i skręcając w prawo, jadą pod prąd.

W obu przypadkach zauważyliśmy kierowców, którzy jeździli pod prąd. Jeżeli doszłoby do wypadku, gmina mogłaby liczyć się z konsekwencjami finansowymi w związku z brakiem oznakowania.

Nadzór inwestorski nad realizacją remontu ul. Przylesie pełni firma APPIUS Inżynieria mgr inż. Bogdan Dybek. Koszt prac to 2.800 zł. Postanowiliśmy zapytać inspektora nadzoru, dlaczego oznakowanie remontu jest niepełne, ten jednak nie zdecydował się na odpowiedź. Czy Bogdan Dybek pełni nadzór nad inwestycją tylko na papierze?