Modernizacja wału za kilka lat

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych potwierdził, że projekt planu modernizacji wału wiślanego obejmie cały odcinek od Białołęki do Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednakże na jego realizację jeszcze długo poczekamy.

W połowie tygodnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji wału wiślanego na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Spośród lokalnych samorządów pojawili się przedstawiciele Jabłonny, Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowa i Wieliszewa oraz powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Obecni byli również przedstawiciele WZMiUW.

Do końca marca rady gmin zainteresowanych modernizacją wału zabezpieczą środki finansowe w swoich budżetach. Zostaną one przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej. Gm. Jabłonna zobowiązała się przeznaczyć na ten cel 250 tys. zł. Całość ma kosztować 1,5 mln zł. Inwestycja będzie wykonywana w 3-4 etapach, a plan modernizacji wału obejmie cały odcinek od Białołęki do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Należy pamiętać, że wykonanie tej inwestycji to jednak melodia przyszłości. Raczej tej dalszej, aniżeli bliższej. Możliwe, że to nie obecni włodarze, tylko nowy wójt i następni radni będą odpowiedzialni za dopilnowanie modernizacji.

– Harmonogram inwestycji przewiduje wykonanie części, za którą płacą samorządy, czyli opracowanie dokumentacji technicznej, do końca 2017 r. Całe zadanie ma być zrealizowane przed końcem 2022 r. – informował w listopadzie 2016 roku Powiat Legionowski.

Jeżeli w przyszłości dojdzie do przebudowy wału wiślanego, inwestorem będzie województwo mazowieckie, w imieniu którego inwestycje przeprowadzi WZMiUW. Koszt inwestycji wyceniono na ok. 90 mln zł, z czego samorządy powiatowe i gminne zobowiązały się wyłożyć 1 mln zł, a województwo mazowieckie 0,5 mln zł. Pozostałe środki miałyby pochodzić ze szczebla rządowego.

Jabłonna Dla Mieszkańców