Mieszkaniec zwraca uwagę radnemu

Podczas posiedzeń Rady Gminy czasami dochodzi do przejęzyczeń. Nasz czytelnik zauważył, że jeden z radnych bardzo często nazywa swoją miejscowość dzielnicą. Czy Zenon Chojnacki nie wie, że w Jabłonnie nie ma dzielnic?

– Dziwię się panu radnemu, że od tylu lat mieszka na Bukowcu i ciągle używa niepoprawnego nazewnictwa. W naszej gminie nie ma dzielnic. One występują tylko w miastach. Może po prostu pan radny chce dodać powagi swojemu urzędowi i mówi tak celowo? – dziwi się nasz czytelnik.

Okazuje się, że wspomniany czytelnik ma rację, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, jabłonowski Bukowiec jest osadą leśną.

Przy najbliższej okazji poinformujemy radnego Chojnackiego, iż używa błędnego nazewnictwa określając swoją miejscowość dzielnicą. Brawo za czujność!

Jabłonna Dla Mieszkańców