Mieszkańcy składają wnioski w sprawie inwestycji

Mieszkaniec Chotomowa – wraz z sąsiadami z ulic Osiedlowej, Polnej, Łąkowej i Kisielewskiego – wystąpił w poprzednim tygodniu do Przewodniczącego Rady Gminy, Witolda Modzelewskiego i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Zenona Chojnackiego o realizację trzech wniosków. Dotyczą one przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie oraz modernizacji ul. Kisielewskiego w Chotomowie.

Szanowni Państwo,

Obserwując niezborność działań Urzędu Gminy w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz realizacji podstawowych inwestycji infrastrukturalnych, zwracam się w imieniu mieszkańców ponad 250 domów przy ulicach Osiedlowa, Polna, Łąkowa oraz Kisielewskiego o realizację trzech naszych wniosków:

Pierwszy wniosek:

Obecne skrzyżowanie Chotomowska Modlińska we wsi Jabłonna wymaga przebudowania w rondo, o co w niniejszym wniosku się zwracamy. Uciążliwość tego miejsca i sprowadzanie  niebezpieczeństwa na tysięcy mieszkańców wszystkich już miejscowości oraz nasilający się ruch na wszystkich kierunkach tego skrzyżowania powoduje, że w godzinach szczytu obecne skrzyżowania notuje korki, zmuszające mieszkańców do 15-minutowego oczekiwania na wyjazd, zaś poza godzinami szczytu miejsce to jest niebezpieczne z powodu nasilonego ruchu pojazdów ciężarowych lub szybko jeżdżących pojazdów mniejszych. Nie ma wątpliwości, że skrzyżowanie to wymaga przebudowy. Chcemy w tym miejscu ronda a nie skrzyżowania nawet z najbardziej zaawansowaną sygnalizacją świetlną, z powodów jak niżej:

1. Ronda zwiększają przepustowość skrzyżowań. Na podstawie badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie ronda zastąpiły tradycyjne skrzyżowania opóźnienia w przepływie ruchu zmalały nawet o 89%. Związane jest to głównie z tym, że rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu a jedynie jego zwolnienie, co przynosi dodatkowe korzyści w postaci zmniejszenia ryzyk w przypadku ewentualnej kolizji/wypadku. W konsekwencji ruch na rondzie jest płynny w porównaniu np. ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Najlepszym przykładem jest repetytorium Uniwersytetu Radomskiego, dostępne TU oraz opracowanie Politechniki Śląskiej, dostępne TU.

2. Ronda podnoszą bezpieczeństwo jazdy. Liczba wypadków samochodowych zmalała ok. 37 – 80% w tym liczba rannych od ok. 30 – 75% a ofiar śmiertelnych z 50 do 70%. Ważnym aspektem mającym na to wpływ jest to, że na rondach samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego. Kolejne czynniki to brak kątów prostych w przypadku rond oraz wymuszenie niższej prędkości na rondzie. Najlepszym przykładem, empirycznym, jest rondo przy szkole CEKS w Chotomowie, gdzie jeszcze 2 lata temu analizy rożnej maści specjalistów twierdziły, że rondo jest tu niepotrzebne; analiza ex post, jak widać, prowadzi do jedynie historycznie sensownych wniosków zaś rolą samorządu jest wnioskowanie ex ante, czyli próba predykcji także zagrożeń drogowych przy znanej dynamice przyrostu liczby mieszkańców,

3. Ronda, jakkolwiek droższe w budowie, są jednak bardziej ekonomiczne. W związku ze zmniejszoną liczbą wypadków samochodowych zaobserwowano wyższy krotny zwrot z inwestycji w przypadku rond, mając na myśli niższe koszty mniejszej ilości kolizji i wypadków. (za: info.clicktrans.pl). Aż dziw, że takich argumentów musimy używać po świetnych doświadczeniach z rondem przy Szkole CEKS w Chotomowie.

Obecne procedowanie Urzędu Gminy, bezzasadne (albowiem Gmina nie jest administratorem drogi wojewódzkiej), wbrew jasno wyrażanej woli mieszkańców oraz woli Radnych co do potrzeby budowy ronda, oraz wbrew opiniom specjalistów od ruchu drogowego, jest istnym kuriozum. Wójt Gminy, w nieuprawniony a bezrozumny sposób, ignorując wolę wszystkich zainteresowanych stron, dąży do budowy sygnalizacji świetlnej na wskazanym skrzyżowaniu z sobie znanych powodów. Powołuje się na badania, które do dziś włącznie, mimo monitów mieszkańców, nie zostały upublicznione. Warto przypomnieć, że przy CEKSie do ronda były przedstawiane analizy o zbędności takiej inwestycji. Proszę dziś wyobrazić sobie to samo miejsce i bezpieczeństwo 900 dzieci bez wybudowanego przy proteście ówczesnego starty ronda. Ten chocholi taniec trwa już dwa lata. Postęp w sprawie jest zerowy a pozorowane ruchy spychają całą inicjatywę w maliny. Jedyne co jest stałe, to poranny i popołudniowy korek, w którym stoimy. Codziennie. Z tego powodu wnioskujemy do Rady Gminy o podjęcie Uchwały zobowiązującej Wójta do działań skupiony WYŁĄCZNIE na budowie ronda we wspomnianym miejscu. Gmina dysponuje wykonanymi już projektami ronda w dwóch rozmiarach. Inwestycja ta służyć ma lata, mamy ku temu wolę mieszkańców, konsensus pomiędzy radnymi ze wszystkich wsi oraz co ważniejsze – jednoznaczne opinie Komendanta Policji z Jabłonny, Naczelnika Drogówki z Legionowa oraz Naczelnika Komendy Powiatowej dla całego powiatu legionowskiego. Jakby tego było mało – stroną finansującą jest Powiat, który tak samo jednoznacznie opowiada się za potrzebą budowy ronda jako jedynego sensownego rozwiązania. Rola Wójta Gminy jest więc w tej sytuacji wyłącznie wykonawcza, podporządkowana administratorowi drogi oraz właściwym organom samorządu. Przytaczane przez Wójta wnioski, kłócą się z logiką, Kodeksem Postępowania Administracyjnego, rozsądkiem oraz opiniami fachowców od projektowania układów drogowych (tak samo, jak przy przypadku ronda Szarych Szeregów, dobrze że tym razem Starostwo oraz Policja zaczęli myśleć do przodu, przewidując rozwój wsi). Jako mieszkańcy mamy nieodparte wrażenie maksymalnego burdelu, nad którym kontrola została utracona już dawno – na ostatnim spotkaniu wiejskim Wójt nawet nie był w stanie jednoznacznie zrelacjonować o co i w jakim trybie występował do zarządcy drogi. To dość dziwne, bo KPA i Ustawa o samorządzie określają to jednoznacznie. Jednak nie chcemy tego eskalować, naszym celem NIE SĄ połajanki a JEST wybudowanie ronda. Miejmy nadzieję, że tą drogą pchniemy cały ten marazm na właściwe tory.

Dlatego prosimy Komisje Bezpieczeństwa oraz Budżetu Rady Gminy Jabłonna o pozytywne zaopiniowanie i skierowani do głosowanie adekwatnej uchwały, zobowiązującą wójta do podjęcia natychmiastowych działań, zgodne z wolą zarządcy drogi, zgodnie z jednoznacznymi opiniami policji, zgodnie z rolą samorządu (w tym Komisji Bezpieczeństwa) oraz potrzebami mieszkańców. Wójt winien, w terminie 7 dni, zwrócić się do zarządcy drogi o zgodę na wybudowanie ronda a do organu wydającego zgodę na budowę (Starostwa) o wydanie pozwolenia na budowę w trybie ZRID (specustawy wywłaszczającej).

Drugi wniosek:

W budżecie Gminy znajduje się obecnie kwota ok. 250.000 zł na projekt skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Chotomowska/Modlińska we wsi Jabłonna. Z uwagi na treść wniosku pierwszego (zbędność tego wydatku na sygnalizację świetlną wobec faktycznej potrzeby wybudowania ronda), uprzejmie prosimy o opinię Komisji Budżetowej oraz o uchwałę Rady Gminy, przesuwającą tę kwotę z projektu niechcianego, szkodliwego wręcz skrzyżowania z sygnalizacją na zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy, o której mowa w trzecim wniosku. By odpowiedzieć na pytania Komisji będę dla Państwa dostępny w najbliższy poniedziałek, godz. 09:00 na Komisji Bezpieczeństwa oraz we wtorek, o godz. 15:30 na Komisji Budżetowej

Dlatego prosimy Komisję Budżetową o zgodę na przesunięcie zarezerwowanych środków z projektu zbędnej sygnalizacji świetlnej na inną, pilniejszą inwestycję a samą Radę Gminy – o uchwałę nowelizującą budżet Gminy, przesuwając środki na niezbędną modernizację ulicy Kisielewskiego. Tego wymaga przyzwoitość jeśli chodzi o wydatkowanie publicznych środków.

Trzeci wniosek:

Ul. Kisielewskiego to najkrótszy łącznik pomiędzy Chotomowem a Legionowem. Ruch na tym wąskim pasie asfaltu nasilił się bardzo w ciągu ostatnich 4 lat. Zgodnie z obecnie obowiązującą organizacją ruchu jest to obecnie obszar zamieszkania, z ograniczeniem prędkości oraz progami spowalaniającymi. Zarówno oznakowanie oraz urządzenie drogowe sprawdziły się, lecz zwiększający się ruch drogowy na „drodze” o szerokości 3m 80cm powoduje wiele konfliktogennych sytuacji pomiędzy kierowcami oraz brak miejsca na tej drodze na ruch pieszych (zwłaszcza, że 99% kierowców zapomina, że na obszarze zamieszkania pieszy i rowerzysta ZAWSZE i BEZWZGLĘDNIE mają pierwszeństwo). Liczne sytuacje, z rękoczynami włącznie, pomiędzy kierowcami a rowerzystami czy pieszymi, zmuszają nas do wniosku o wybudowanie chodnika choć po jednej ze stron tej „lokalnej autostrady”. Jeśli pas asfaltu ma szerokość 3,8 metra a typowa lokalna ciężarówka ma 2,2 metra szerokości, to obecna ul. Kisielewskiego nie spełnia ani warunków Rozporządzenia, stanowiącego co można nazwać drogą, ani też, co znacznie ważniejsze, nie zapewnia bezpieczeństwa użytkownikom tej ulicy. Przypominamy: przy Polnej, Łąkowej, Osiedlowej i samej Kisielewskiego stoi ponad 250 domów, głównie zamieszkanych przez rodziny z dziećmi. Ta ulica to JEDYNY istniejący łącznik, prowadzący z osiedla do szkoły podstawowej CEKS. O tym, że jest to też jedyny łącznik pieszych i rowerowych mieszkańców do pobliskiego lasu nie sposób pisać – bez obserwacji setek ludzi jeżdżących tam na rowerach, z wózkami dziecięcymi, na wrotkach trudno by osoba z zewnątrz miała świadomość tak dużego nasilenia ruchu na tym popularnym skrócie. Przypomnę, że jednoznacznie oznakowany obszar zamieszkania dopuszcza nawet w pełni legalną grę w piłkę na takiej ulicy, albowiem pieszy znajdujący się na obszarze zamieszkania ma prawo korzystać ze swoich ustawowych praw. O wypadkach agresji i przemocy, jaka pojawia przy okazji obrony praw pieszych czy rowerzystów, pisać zwyczajnie nie wypada; dla nas, lokalnych mieszkańców, wystarczy, że od 15 lat płacimy tu podatki lokalne oraz PIT/CIT, samo to powinno być wystarczającym powodem do pilnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych najbliższych. To inwestycja pilna, konieczna i jest absolutnym minimum; nie jest to żadna ekstrawagancja a zwyczajna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tak samo z 250 okolicznych domów, co i całego tranzytu spacerowiczów do lasu.

Dlatego prosimy Radę Gminy o podjęcie uchwały o przekazaniu środków budżetowych z wniosku nr 2 na realizację chodnika o szerokości 1 metra, oddzielonego słupkami od jezdni na odcinku 400 metrów bieżących (od ulicy Malborskiej do Ronda Szarych Szeregów) oraz zobowiązanie Wójta Gminy do realizacji tej inwestycji w pierwszym półroczu 2017. Tego wymaga dobro naszych dzieci.

Pozdrawiam,
Marcin Mizgalski
(wraz z prawie tysiącem Sąsiadów)